Hyviä uutisia torstailta 3. toukokuuta 2012:

Biotalous tulee takapihallesi

Biotaloutta ja cleantechiä ei oikeastaan voi erottaa toisistaan. Cleantech-yritykset tuottavat ratkaisuja, jotka osaltaan pyörittävät biotaloutta. 

Suomessa biotalous on perinteisesti yhdistetty pelkästään biomassaan. Huhtikuussa järjestetyssä Ympäristöosaajat2025-seminaarissa Sitran Maamerkit-ohjelman johtaja Eeva Hellström korosti, että biotalouden ytimessä ovat ravinteet, vesi ja maa-ala, ei niinkään biomassa.

Suomessa biomassan merkitys on ymmärrettävästi korostunut, koska se on yksi tärkeimmistä uusiutuvan energian lähteistä. Biomassasta voidaan tuottaa energian lisäksi polttoaineita ja biomateriaaleja.

Puu on Suomessa erittäin merkittävä uusiutuva luonnonvara. Biotalouden myötä puun monipuoliset ominaisuudet pääsevät aikaisempaa paremmin esiin. Esimerkiksi yhdistämällä puuta ja kuitua erilaisiin materiaaleihin voidaan luoda uudenlaisia tuotteita.

Kiinnostus lähellä tuotettuun ruokaan ja energiaan on kasvanut nopeasti viime vuosina. Samalla luonnonvarojen, maan- ja vedenkäytön tarkkuuteen on alettu kiinnittää huomiota.

Yksi vähemmälle huomiolle jäänyt seikka on biotalouden vaikutus alueelliseen kehitykseen. Paikallisuuteen nojaava biotalous hajauttaa tuotannon ja tukee alueellista työllisyyttä. Biotaloudessa esimerkiksi ruokaa ja energiaa päästään tuottamaan suoraan lähiseudulle. Menestyskonseptit ja pitkälle kehittyneet tuotteet voidaan viedä kansainvälisille markkinoille.

Euroopan komission mukaan EU:ssa biotalouden vuosittainen liikevaihto on jo nyt 2000 miljardia euroa. Biotalouden rakentaminen on kuitenkin vasta alussa ja keskittynyt vahvasti biomassaan ja polttoaineisiin. Biotalous ei kuitenkaan voi nojata pelkkiin massoihin ja lopputuotteisiin, vaan huomioitava on koko kierto raaka-ainevirroista, prosesseihin ja tuotteisiin.