Hyviä uutisia torstailta 21. tammikuuta 2010:

Cleantech – uusi kasvuala Suomelle

Kansainvälinen talouskriisi iski voimalla myös Suomeen. Bruttokansantuotteemme laski viime vuonna yli seitsemän prosenttia ja vienti roimasti. Tämän taantuman aikana Suomen elinkeinorakenne muuttuu. Suomi on erikoistumassa arvoketjujen hallintaan, korkean jalostusarvon tuotteisiin ja kapeisiin erikoistuotteisiin. Suomalaisen osaamisen, koulutuksen ja hyvinvointipalvelujen tuotteistamisen kautta niistäkin on mahdollisuus tehdä menestyviä vientituotteita.

Todelliset kasvumarkkinat löytyvät myös energia- ja ympäristöliiketoiminnasta. Suomessa on pitkä kokemus puhtaiden prosessien ja energiatehokkaiden ratkaisujen luojana esimerkiksi paperiteollisuudessa, metallinjalostuksessa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Suomalainen ympäristöalan tutkimus- ja kehitystoiminta on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Suomessa on voimakasta panostusta bioenergian kehittämiseen.

Ympäristöliiketoiminnan markkinoiden arvioidaan kasvavan noin kymmenen prosenttia vuodessa. Puhtaiden energiateknologioiden – kuten aurinko- ja tuulivoiman – kasvu on jopa 30 prosenttia vuodessa. Suomen ohella monet muut maat tavoittelevat osaansa ympäristöliiketoiminnan ripeästä kasvusta. Mikä on Suomen erityinen vahvuus tässä tilanteessa?

Vastaus on vahva teknologinen osaaminen sekä ketteryys ja nopea reagointikyky. Suomessa yritykset ovat hyviä verkostoitumaan. Ketterät yritysverkostot edistävät myös pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK avittaa suomalaisia yrityksiä kasvun apajille kahdella välineellä: Elinkeinoelämän ympäristöfoorumilla ja Cleantech Finland -markkinointibrändillä. Ympäristöfoorumi tarjoaa monipuolisen verkostoitumisen paikan kotimaassa ympäristöliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Finpron toteuttamalla Cleantech Finland -brändillä markkinoidaan suomalaisten yritysten osaamista maailmalla.