Hyviä uutisia torstailta 17. toukokuuta 2012:

Kannustavaa luonnontieteiden opetusta

Onko aineenopetuksessa kyse vain oppituntien pitämisestä pitkillä vuosilomilla? Tällainen tuntuu olevan monen mielipide lähes maassa kuin maassa vaikka taustalla on paljon muutakin, erityisesti Suomessa.

Suomalaisen kouluopetuksen taso on herättänyt melkoisesti huomiota maailmalla viime vuosikymmenien aikana. Aihepiiristä ehkä kirkkaimpana tähtenä nousee esiin luonnontieteiden opetus, joka on esimerkiksi OECD:n PISA-tutkimusten (Programme for International Student Assessment) mukaan maailmanlaajuisesti huippuluokkaa niin keskiarvon kuin pisteiden tasalaatuisuuden osalta. Monessa muussa maassa vastaavaan oppimistulokseen tarvitaan enemmän oppitunteja, ja usein päivän päätteeksi jatkuva vapaaehtoinen iltakoulu on enemmänkin sääntö kuin poikkeus näissä kulttuureissa.

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen laatua ja näkyvyyttä Suomessa pyrkii edistämään ja ylläpitämään mm. valtakunnallinen LUMA-keskus verkostoineen. Verkosto edistää uusien oppimis- ja opetustapojen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä pyrkii lisäämään tietoisuutta LUMA-aineiden (luonnontieteet ja matematiikka) merkittävyydestä. Laajeneva yhteistyö koulujen, yliopistojen, nuorisotoiminnan elinkeinoelämän välillä sekä elinikäisen oppimisen tukeminen auttaa pitämään LUMA-aineiden osaamista vahvalla tasolla myös tulevaisuudessa.

Syitä Suomen menestykselle voidaan etsiä myös valtakunnallisista opetussuunnitelmien perusteista sekä opettajankoulutuksesta. Opetussuunnitelmat ovat oppilaskeskeisiä ja opettajankoulutus on tutkimuspohjaista. Valmistuvia opettajia ei kouluteta vain aineenhallintaan. Heille opetetaan myös pedagogisia taitoja, taitoa kehittää omaa opetustaan sekä kykyä pysyä ajan tasalla siitä, mitä omien oppiaineiden tieteellisissä piireissä tapahtuu.