Hyviä uutisia torstailta 8. maaliskuuta 2012:

Naiset hallituskabineteissa

Suomessa isojen pörssiyhtiöiden hallitusten jäseninä on enemmän naisia kuin missään muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Euroopan komissio julkaisi 5.3.2012 arvion sukupuolten välisen tasavertaisuuden kehityksestä yritysten hallituksissa. Raportin mukaan suomalaisyritysten hallitusten jäsenistä 27 prosenttia on naisia, kun Euroopan keskiarvo on vain 13,7 prosenttia.

Naisedustus on kylläkin hiukan yleistynyt, mutta muutostahti on monissa maissa varsin hidas. Eräissä maissa molempien sukupuolten edustusta on yritetty vauhdittaa lainsäädännön keinoin. Toisaalla, esimerkiksi Suomessa, on pitäydytty itsesääntelyyn ja rohkaistu yrityksiä toimimaan asiassa oma-aloitteisesti.

Suomalainen listayhtiöiden hallinnointikoodi suosittelee, että hallituksissa olisivat edustettuina molemmat sukupuolet. Sen jälkeen kun suositus tuli voimaan vuonna 2010, pelkästään miehistä koostuvien hallitusten määrä on pudonnut alle 20 prosentin ja lähes 70 prosentissa hallituksista on enemmän kuin yksi naisjäsen.

Naisten suhteellisen vahvaa edustusta verrattuna muihin EU-maihin voidaan selittää myös hyvin toimivalla infrastruktuurilla, joka tukee ja rohkaisee molempien puolisoiden työssäkäyntiä. Naisten työllisyys on lähes yhtä korkea kuin miesten, ja ajoittain naisia on ollut työmarkkinoilla jopa miehiä enemmän. Yleisesti saatavilla oleva, korkealaatuinen ja edullinen lastenhoito ja joustava vanhempainvapaajärjestelmä takaavat miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet. Myös sukupuolten välisen tasavertaisuuden pitkä perinne sekä monien johtavassa asemassa olevien naisten esimerkki tekevät osaltaan suomalaisesta yhteiskunnasta yhden maailman tasa-arvoisimmista.