Hyviä uutisia torstailta 24. toukokuuta 2012:

Standardisointi luo pelisäännöt kestävälle biotaloudelle

Pyrkimys siirtyä biopohjaiseen talouteen on nostanut esille tarpeen määritellä, miten se tehdään mahdollisimman kestävällä tavalla. Käytännössä tämä merkitsee eri sidosryhmien yhteistyössä laatimien pelisääntöjen luomista. Ainoa prosessi, joka tuottaa tämänkaltaisen, konsensuspohjaisen lopputuloksen on standardisointi.

Tämän havaitsi myös EU:n komissio ja perusti ensin aihetta käsittelevän strategiatyöryhmän, jonka suositusten perusteella komissio antoi Eurooppalaiselle standardisointijärjestö CENille mandaatin ryhtyä laatimaan aihetta käsittelevää standardia. Perustettiin tekninen komitea laatimaan horisontaalivaatimuksia biopohjaisille tuotteille. Työ sisältää perusvaatimukset kestävän kehityksen mukaisesti tuotetulle biopohjaisille tuotteille.  Samalla laaditaan aihealueella tarvittavat määritelmät, periaatteet, kriteerit ja tavat, jolla tuotteiden kestävyyttä arvioidaan.

Suomella on hyvät mahdollisuudet tulla johtavaksi bioteollisuusmaaksi, mutta myös laadittavien standardien tulee tukea tätä mahdollisuutta. Huolimatta siitä, että biotalouskeskustelu Suomessa on monesti hyvin metsäpainotteista, on elinkeinoelämän piirissä tiedostettu hyvin kemian ratkaisujen ja osaamisen merkitys kestävän biotalouden kehittämisessä. Standardisointiin vaikuttaminen on koordinoitu tältä pohjalta ja suomalaisia näkökantoja standardisointityöhön viedään kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden yhteisin voimin. Näin luodaan paremmat vaikutusmahdollisuudet tässä haasteellisessa standardisointityössä, sillä kansallisesti paras osaamispohja biotalouteen on näillä kahdella toimialalla. Myös toimialojen erityskysymysten esiintuominen on näin helpompaa.

Kestävästi tuotettujen biopohjaisten tuotteiden yleisten pelisääntöjen pitäisi olla käytössä vuosikymmen puolivälin tienoilla.