Hyviä uutisia torstailta 19. huhtikuuta 2012:

Suomi on sitoutunut julkisen talouden tasapainottamiseen

Suomen hallitus päätti maaliskuussa tulevien vuosien budjettilinjauksista. Moniin muihin maihin nähden Suomen julkisen talouden tilanne on tällä hetkellä varsin terve ja esimerkiksi valtionlainojen luottoluokitus on paras mahdollinen. Maailmantalouden tilanne ja Suomen kasvunäkymät ovat kuitenkin heikentyneet selvästi viimeisen vuoden aikana. Hallitus ei olisi ilman lisätoimia päässyt tavoitteeseensa julkisen velkaantumisen pysäyttämisestä.

Maaliskuussa sovittiin yhteensä runsaan kahden miljardin euron sopeutuksesta, josta noin puolet tehtiin menojen leikkauksina ja puolet veronkorotuksina. Tällaiset päätökset ovat aina vaikeita, ja hallituksen ratkaisut ovat keränneet kritiikkiä niin oppositiolta kuin monilta etujärjestöiltäkin. Päätöksissä on moitittu mm. veronkiristyksiä, joilla on väistämättä kielteisiä vaikutuksia talouden kasvuun.

Kritiikki yksityiskohdista on varsin ymmärrettävää, mutta hallituksen päätavoitteen jakavat Suomessa lähes kaikki. Julkinen talous on palautettava tasapainoon, jotta luottamus Suomen talouspolitiikkaan säilyy ja luottoluokitus pysyy korkeana. Euroopassa on aivan riittävästi varoittavia esimerkkejä luottamuksen murenemisesta ja valtioiden rahoitusvaikeuksista. Siksi on erittäin myönteistä, että yhteisymmärrys välttämättömistä sopeutustoimista saavutettiin.

Päätöksissä on myös elinkeinoelämän kannalta suotuisia yksityiskohtia, kuten kohdennetut verokannusteet suomalaisyritysten investointien edistämiseksi. Lisäksi hallitus päätti monista merkittävistä liikenneinvestoinneista, mm. E18-tien rakentamisesta moottoritieksi aina Suomen itärajalle saakka.