Hyviä uutisia torstailta 10. toukokuuta 2012:

Biotalous löytyy metsästä

lehtikuva / martti kainulainen Metsäteollisuuden tuotteet sitovat hiiltä. Uusiutuvien ja kierrätettävien tuotteiden avulla voidaan vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Metsäteollisuuden tuotteet sitovat hiiltä. Uusiutuvien ja kierrätettävien tuotteiden avulla voidaan vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Biotalouden ydin kuoriutuu uusiutuvien materiaalien kuten puun kestävästä käytöstä. Runsasmetsäisellä Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa metsäteollisuuden vetämänä biotalouden edelläkävijäksi.

Suomen metsävarat ovat laskelmien mukaan suuremmat kuin kertaakaan sitten 1800-luvun. Vuosittain metsien kasvu ylittää hakkuiden ja luonnollisen poistuman määrän, joten puuston määrä lisääntyy koko ajan. Metsäosaamisen perinteet ovat pitkät.

Olemme jalostaneet puuta erilaisiksi tuotteiksi satojen vuosien ajan. On siis olemassa perinteitä, jotka ohjaavat käyttämään puuta sellaisiin paikkoihin ja käyttökohteisiin, joihin se ominaisuuksiensa puolesta sopii, johtaja Antro Säilä Metsäteollisuus ry:stä sanoo.

Olemme myös oppineet hoitamaan metsiä siten, että ne tuottavat satoa sukupolvesta toiseen. Puun ja metsien tutkimus on Suomessa tasolla, joka hakee vertaistaan koko maailmassa. Hyvänä esimerkkinä tästä on ´metsäteollisuuden nobel´ eli Wallenberg-palkinto, joka tuli tänä vuonna Suomeen paperinvalmistukseen liittyvästä innovaatiosta.

Ainutlaatuista osaamista

Metsälain ja luonnonsuojelulain lisäksi Suomen metsätaloutta linjaa pitkän tähtäimen Kansallinen metsäohjelma 2015. Sen lähtökohtana on lisätä metsiin perustuvaa hyvinvointia ja kehittää metsiä niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin ekologisesta näkökulmasta.

Metsätalous on Säilän mukaan biotaloutta jo nyt.

Puuraaka-aine on kierrätettävää, hiiltä sitovaa ja biohajoavaa ja se valmistetaan lähiraaka-aineista. Puusta valmistetut tuotteet ja tuotannosta syntyneet sivutuotteet kierrätetään tehokkaasti ja arvokkaita raaka-aineita käytetään säästeliäästi.

Suomesta löytyy ainutlaatuista osaamista metsätaloudesta sekä puutuote- ja paperiteollisuudesta jo satojen vuosien ajalta. Suomen yliopistoista valmistuu enemmän paperi- ja puutuoteinsinöörejä kuin koko muun Euroopan yliopistoista yhteensä.

Aalto-yliopisto on jo itsessään ainutlaatuinen yhdistelmä muotoilua sekä kauppa- ja insinööritieteitä. Aallossa käynnistetty biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma on uranuurtaja biotalouden alalla.

Matkalla maailman kärkeen

Suomelle on povattu tulevaisuutta biotalouden edelläkävijänä. Miten visio toteutetaan?

Ensinnäkin pitää huolehtia nykyisen metsäteollisuuden toimintaedellytyksistä. Ainoastaan kannattava teollisuus voi panostaa uusiutumiseen ja kehittymiseen, Säilä korostaa.

Päätöksentekijöiden pitää myös uskaltaa suosia uusiutuvia ja kestävästi tuotettuja raaka-aineita ja niistä valmistettuja tuotteita – esimerkiksi puurakentamista tai kuitupakkausteollisuutta. Suomeen tulee luoda etupainotteisesti sellaiset olosuhteet, jotka houkuttelevat yrityksiä kehittämään kestävän biotalouden mukaisia tuotteita täällä.     

Suomen vahvuutena onkin maailman vahvin metsäklusteri, joka koostuu metsäteollisuudesta, metsätaloudesta, raaka-ainetoimittajista, kone- ja laitetoimittajista sekä näiden alojen tutkijoista, tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista.

www.metsateollisuus.fi
www.forestindustries.fi

SO

Muuta aiheeseen liittyvää