Hyviä uutisia keskiviikolta 16. toukokuuta 2012:

Tiellä kestävään talouteen

Green Growth -ohjelma viitoittaa tietä kestävään talouteen. Green Growth -ohjelma viitoittaa tietä kestävään talouteen.

Tekesin Green Growth -ohjelma hakee uutta liiketoimintaa ja harppauksellisia ympäristöinnovaatioita, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Suomalaisille yrityksille energian, veden ja maa-alan niukkuus tarjoaa valoisat kasvumarkkinat.

Green Growth -ohjelman pääteemana on talouden kestävä kasvu sekä luonnonvarojen tehokas ja vastuullinen käyttö. Ohjelma on suunnattu toimijoille, kuten yrityksille, tutkimuslaitoksille ja julkisen sektorin toimijoille, jotka etsivät roolia vihreästä kasvusta.

Rahoitettavien hankkeiden tulee uudistaa yrityksen liiketoimintaa merkittävällä tavalla vihreän kasvun teemassa ja/tai tukea uusien arvoverkostojen ja kehitysalustojen syntyä tai systeemistä muutosta. Projekteilla tulee olla vähintään kansallista uutuusarvoa, ohjelman koordinaattori Riina Antikainen Spinverse Oy:stä kertoo.

Ohjelma kiinnostaa

Keväällä 2011 käynnistynyt ohjelma kestää vuoteen 2015. Ohjelma rahoittaa tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka synnyttävät strategista osaamista ja tunnistavat uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia nykyistä olennaisesti alhaisemman energia- ja materiaali-intensiteetin tuote- ja palveluketjuista.

Vastaanotto on ollut Antikaisen mukaan myönteinen. Alkuvaiheessa on keskitytty erityisesti strategista osaamista luovaan ja ennakointitietoa tuottaviin tutkimushankkeisiin, joissa on mukana vahva yritysverkostoituminen mukana.

— Ensimmäiseen tutkimuksen aiehakuun tuli noin 70 hakemusta, joiden kokonaiskustannuksilla mitattu yhteissumma oli yli 60 miljoonaa euroa. Hankkeita rahoitettiin noin 5 miljoonalla eurolla. Myös ohjelman järjestämät tilaisuudet ovat olleet erittäin suosittuja. Kesäkuussa järjestettävään Green Growth Summitiin on ilmoittautunut jo lähes 300 osallistujaa, Antikainen iloitsee.

Vastauksia haasteisiin

Suomessa on Antikaisen mukaan paljon kilpailukykyistä teknologista osaamista kaikilla vahvoilla teollisuuden sektoreilla, jolla on mahdollisuus rakentaa vihreää kasvua.

— Koska ohjelmassa haetaan liiketoimintaa, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia, projektien tulisi vastata etenkin kehittyvien talouksien ja nopeasti teollistuvien maiden tarpeisiin, joko suoraan tai välillisesti, ohjelman päällikkö Tuomo Suortti Tekesistä korostaa.

— Haasteet, kuten energian, veden ja maa-alan niukkuus, tarjoavat valtavat kasvumarkkinat kansainvälistä liiketoimintaa tekeville yrityksille. Suomalaiset yhdyskuntaratkaisut, teknologiat ja eri toimijoiden yhteistyömallit luovat pohjaa vientiosaamiselle. Aineettomat palvelut muodostavat erityisen potentiaalin.

Käynnissä olevien projektien aiheet vaihtelevat laajoista systeemitason tarkasteluista ja ohjauskeinojen kehittämistä tukevista projekteista sovelluskeskeisiin uutuusarvoltaan merkittäviin hankkeisiin. Esimerkkinä systeemisestä näkökulmasta toimii kestävän ravinnetalouden (typen ja fosforin) rakentamista tarkasteleva tutkimusprojekti.

www.tekes.fi/ohjelmat /kestavatalous

SO

Muuta aiheeseen liittyvää