Hyviä uutisia torstailta 24. toukokuuta 2012:

Vihreää polttoainetta metsästä

Maailman ensimmäinen puupohjaista biodieseliä valmistava biojalostamo valmistuu Lappeenrantaan vuonna 2014. Maailman ensimmäinen puupohjaista biodieseliä valmistava biojalostamo valmistuu Lappeenrantaan vuonna 2014.

Metsäteollisuusyritys UPM rakentaa maailman ensimmäisen puupohjaista biodieseliä valmistavan biojalostamon. Liiketoiminnalla on lupaavat näkymät, sillä lopputuotteen laadulla ja ympäristöominaisuuksilla riittää kasvavaa kysyntää.

Lappeenrantaan rakennettava biojalostamo valmistaa biopolttoainetta raakamäntyöljystä. Teollisen mittakaavan investointi on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Ruoaksi soveltumattomista raaka-aineista kehittyneitä biopolttoaineita valmistava biojalostamo pohjautuu UPM:n omiin innovaatioihin.

Kehitystyö on vaatinut hiilivetyjen jalostamiseen tarvittavan osaamisen keräämistä lyhyessä ajassa, teknisiä läpimurtoja ja oikeiden tuotantoprosessin olosuhteiden löytämistä, biopolttoaineliiketoiminnan johtaja Petri Kukkonen kertoo.

Päästöt vähenevät

UPM investoi biojalostamoon noin 150 miljoonaa euroa. Prosessi perustuu mäntyöljyn vety-käsittelyyn, jonka pääraaka-aine on raakamäntyöljy, jota syntyy selluloosanvalmistuksen tähteenä. Puuraaka-aineen hankinta puolestaan perustuu kestävän metsätalouden periaatteisiin ja sääntöihin, puun alkuperän seurantaan sekä metsäsertifiointiin.

Biojalostamo tuottaa vuosittain liikennekäyttöön noin 100 000 tonnia pitkälle jalostettua toisen sukupolven biodieseliä. UPM BioVerno laskee autoilun kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Lopputuote on korkealaatuinen, kustannuskilpailukykyinen ja aidosti päästöjä vähentävä liikenteen biopolttoaine, joka soveltuu sellaisenaan erinomaisesti niin diesel- ja bensiinipolttoainetta käyttäviin nykyautoihin kuin jakeluasemille, Kukkonen summaa.

Valoisat näkymät

Biopolttoaineiden kysynnän arvioidaan kasvavan EU:ssa vuosittain noin 7 prosentilla tämän vuosikymmenen aikana. EU:n tavoitteena on kasvattaa biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineissa 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomen tavoitteena on 20 prosenttia.

Kukkosen mukaan UPM:n biopolttoaineet ylittävät sekä EU:n että Suomen biopolttoaineiden kestävyydelle asettamat nykyiset ja edelleen tiukentuvat vaatimukset. Tuotanto kattaa noin neljänneksen koko Suomen biopolttoainetavoitteesta.

Markkinat biopolttoaineelle ovat jo olemassa, ja ne kasvavat kovaa vauhtia.

Liiketoiminnalla on erinomaiset kasvumahdollisuudet. Lopputuotteen laatu ja ympäristöominaisuudet kiinnostavat asiakkaita laajalti, ja investointi on kannattava, Kukkonen näkee.

Lappeenrannan biojalostamon investointi on ensimmäinen askel matkallamme merkittäväksi kehittyneiden biopolttoaineiden tuottajaksi ja keskeinen osa konsernin Biofore-strategian toteutusta.

Arvioimme muita biojalostamosuunnitelmiamme EU:n tukipäätösten jälkeen, joita odotetaan vuoden 2012 loppupuoliskolla. Investointipäätöksiin vaikuttavat lisäksi pitkän tähtäimen näkymät puuraaka-aineen kokonaishinnasta ja saatavuudesta markkinoilla.

www.upm.com

SO


Muuta aiheeseen liittyvää