Hyviä uutisia torstailta 1. syyskuuta 2011:

Luonto lisää elämänlaatua

Lehtikuva/ JOhanna VUonokari Tutkimustulosten mukaan sydämen sykkeessä, verenpaineessa ja lihasten jännittyneisyydessä on todettu myönteisiä muutoksia jo muutamien luonnossa vietettyjen minuuttien aikana. Tutkimustulosten mukaan sydämen sykkeessä, verenpaineessa ja lihasten jännittyneisyydessä on todettu myönteisiä muutoksia jo muutamien luonnossa vietettyjen minuuttien aikana.
Luonto tekee ihmiselle hyvää. Se rauhoittaa elimistöä, poistaa stressiä, parantaa keskittymiskykyä ja mielialaa sekä aktivoi liikkumaan. Green Care tarjoaa uutena liiketoimintamuotona suuria kehitysmahdollisuuksia Suomessa.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristössä. Vuoden 2011 alussa toteutetun barometrin mukaan kuluttajat ovat tänä päivänä kiinnostuneista maaseudusta uudella tavalla.

― Kun kuluttamisen edelläkävijät hakevat elämäänsä tasapainoa, luonto ja rauha sekä terveyttä ja hyvinvointia korostava kuluttaminen korostuvat. Tällöin kysynnän kärjessä ovat luomu- ja lähiruoka sekä luontoympäristöihin liittyvät hyvinvointipalvelut, Maamerkit-ohjelman johtava asiantuntija Lea Konttinen Sitrasta toteaa.

Kysyntää riittää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastotietojen mukaan terveydenhuollon menot kasvavat Suomessa väestön ikääntymisen myötä nopeammin kuin bruttokansantuote. Kehityksen myötä kuntien ja kuntayhtymien hankinnat yksityisiltä tuottajilta ovat voimakkaassa kasvussa. Hyvinvointipalveluyrittäjyys onkin Konttisen mukaan tulevaisuuden kasvuala.

― Vastuu oman terveyden kohentamisesta ja ylläpidosta on yhä selkeämmin ihmisillä itsellään ja perheillä. Green Care -liiketoiminnan keskeisenä tavoitteena on luonnon mahdollistamien elämysten ja kokemusten hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa, Konttinen sanoo.

Green Care -liiketoiminnalla uskotaan olevan lähitulevaisuudessa nykyistä laajempaa ja kasvavaa käyttöä terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi.

― Erityisen tärkeää tämä olisi niissä ryhmissä, joissa terveysongelmat ovat suuria ja joilla on asuinpaikkansa vuoksi on vähiten mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen.

Laaja kirjo palveluja

Suomella on monipuolisten luontoympäristöjen ja perinteisesti läheisen luontosuhteen ansiosta hyvä osaamispohja Green Care -alan kehittymiseen. Mahdollisuuksia on lähes rajattomasti.

Green Care -toimintaa harjoitetaan jo muun muassa Hollannissa, Iso-Britanniassa, Norjassa ja Ruotsissa. Alalla toimivat yritykset edustavat kuitenkin usein hoivasektoria.

― Suomessa Green Care -liiketoiminnalla voi olla hoivapalvelujen lisäksi nykyistä laajempaa käyttöä terveyden edistämisessä, sairauksien ehkäisemisessä ja virkistäytymisessä, Konttinen näkee.

― Luontoon perustuvia hyvinvointipalveluja tulisi kehittää ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti hyödyntäen uusilla tavoin luonto- ja kulttuuriympäristöjä, teknologioita sekä verkottumalla. Green Care on parhaimmillaan laaja kirjo hyvin monimuotoisia luontoperusteisia terveys- ja hyvinvointipalveluita.

www.sitra.fi
www.gcfinland.fi

SoM

Muuta aiheeseen liittyvää