Hyviä uutisia torstailta 27. lokakuuta 2011:

Talvivaaran kaivoksessa ainutlaatuinen nikkelin talteenottojärjestelmä

Talvivaaran arvioitu vuotuinen täyden mittakaavan nikkelin tuotanto on noin 50 000 tonnia. Lisäksi kaivoksen odotetaan tuottavan prosessin sivutuotteena vuosittain noin 90 000 tonnia sinkkiä, 15 000 tonnia kuparia ja 1 800 tonnia kobolttia. Talvivaaran arvioitu vuotuinen täyden mittakaavan nikkelin tuotanto on noin 50 000 tonnia. Lisäksi kaivoksen odotetaan tuottavan prosessin sivutuotteena vuosittain noin 90 000 tonnia sinkkiä, 15 000 tonnia kuparia ja 1 800 tonnia kobolttia.

Talvivaaran kaivoksella on käytössä maailman ensimmäinen teollisen mittakaavan bioliotusprosessi nikkelin talteenotolle. Energiaa säästävä, helppo ja edullinen teknologia on myös ekotehokas vaihtoehto.

Talvivaaran monimetalliesiintymät muodostavat yhden Euroopan suurimmista sulfidisen nikkelin varannoista. Lokakuussa 2010 päivitetyt kokonaismineraalivarannot ovat arvion mukaan 1 550 miljoonaa tonnia. Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioidaan useita kymmeniä vuosia. Kaupallinen tuotanto kaivoksessa aloitettiin alkuvuodesta 2009.

Metallien rikastustekniikka eli biokasaliuotukseksi kutsuttu teknologia sai alkunsa jo vuonna 1947, jolloin osoitettiin mikrobien osuus prosessissa. Nykyään teknologia on vakiintunut prosessi kuparin ja kullan talteenotolle, ja se on käytössä Chilessä, Australiassa, USA:ssa ja Kiinassa.

― Talvivaarassa on maailman ainoa biokasaliuotuslaitos, joka liuottaa kompleksista sulfidimalmia tuottaen nikkeliä sekä sen sivutuotteena sinkkiä, kobolttia ja kuparia, kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:stä sanoo

Vettä, ilmaa ja mikrobeja

Biokasaliuotusteknologiaa testattiin Talvivaarassa mittavin kokein, joiden perusteella selvisi, että prosessi tuottaa lämpöä ja soveltuu käytettäväksi Itä-Suomen subarktisissa ilmasto-olosuhteissa. Talvivaaran malmin metallipitoisuus on suhteellisen alhainen, mutta se sopii korkean sulfidipitoisuuden ansiosta bioliotukseen.

― Biokasaliuotus on kustannuksiltaan edullinen prosessi, joka tarvitsee toimiakseen lähinnä ilmaa, vettä ja mikrobeja. Prosessin vaatimat investoinnit ja käyttökustannukset ovat pienemmät kuin perinteisillä sulatusprosesseilla, minkä lisäksi biokasaliuotus on ekotehokas menetelmä alhaisen energiankulutuksen ansiosta, Ruokonen kertoo. 

Metallit liuotetaan malmista bakteerien avulla, joita kasvaa kaikissa sulfidimalmeissa luonnostaan.

― Bakteerit soveltuvat hyvin vallitseviin ympäristöolosuhteisiin. Myös liuotusjäännökset ovat kemiallisesti vähemmän aktiivisia kuin fysikaalis-kemiallisissa prosesseissa, mikä merkitsee alhaisempaa riskiä happamien metallipitoisten jätevesien tuotannolle.

Kohti maailman kärkeä

Talvivaaran päämääränä onkin kasvaa kansainvälisessä vertailussa alan kärkiyritysten joukkoon ympäristöasioissa.

― Uutena kaivoksena uuden teknologian käyttö ja parhaiden käytäntöjen soveltaminen on Talvivaarassa itsestäänselvyys. Toiminnan alkuvaiheessa havaittujen haittojen ehkäisemiseksi meneillään on mittavat toimenpideohjelmat, joiden avulla tavoittelemme määrätietoisesti ympäristöasioissa maailman kärkiasemaa.

www.talvivaara.com 

SO

Korjaus 14.11.2012: Otsikko muutettu vastaamaan paremmin artikkelin sisältöä.


Muuta aiheeseen liittyvää