Hyviä uutisia torstailta 14. kesäkuuta 2012:

Konsultoinnilla riittää imua

Augustissa uskotaan täydellisyyden tavoitteluun. Tavoitteena onkin olla Suomen halutuin ja merkittävin konsulttitoimisto niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta. Augustissa uskotaan täydellisyyden tavoitteluun. Tavoitteena onkin olla Suomen halutuin ja merkittävin konsulttitoimisto niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Suomalaisella liikkeenjohdon konsultoinnilla riittää kysyntää.  ̶ Vahvuutemme löytyvät rehtiydestä ja osaamisesta. Toimitamme sen, mitä lupaamme, HR-päällikkö Minttu Sinisalo August Associates Oy:stä tiivistää.

Liikkeenjohdon konsultoinnin juuret juontavat vahvasti Yhdysvaltoihin. Modernille konsultoinnille varsinaisen alkupamauksen tarjosi vuoden 1929 pörssiromahdus. Suomeen liikkeenjohdon konsultointi alkoi rantautua 1950-luvulla.

Vaikka amerikkalaiset toimistot ovat saavuttaneet vahvan aseman, myös suomalaisia toimistoja on syntynyt kiihtyvään tahtiin. Vuonna 2001 perustettu August haluaa tarjota vaihtoehdon kansainvälisille konsultointitoimistoille.

Missiomme mukaan konsultoinnin tulee perustua yritysten aitoihin tarpeisiin kaavamaisten ratkaisujen ja rutiinien sijaan.

Huippulaatua & kykyä

Osaamisen suomalaisuus näkyy rehtiydessä ja siinä, että projekteissa keskitytään vahvasti sisältöön ja asiaan. Lisäksi suomalaisuus tulee esiin tavassa toimittaa se, mitä luvataan, ellei jopa enemmänkin.

Augustissa osaaminen perustuu kyvykkyyksiin, jotka ovat rakentuneet pitkäaikaisen kokemuksen kautta yritysten ylimmän johdon neuvonantajana. Osaaminen perustuu myös huippuyksilöihin, jotka ovat erittäin motivoituneita ja kunnianhimoisia.

Mutta miten suomalainen konsulttiyritys sitten pärjää ja menestyy isojen kansainvälisten konsulttiyritysten rinnalla?

Ensinnäkin sillä, että projektit ovat sisällöltään huippulaatua. Menestystekijöitä ovat myös kyky mukautua asiakkaan tilanteeseen, räätälöidä projekti vastaamaan asiakkaan todellista tarvetta, kyky varmistaa projektin lopputuotteiden vieminen käytäntöön sekä asiakkaan omien kyvykkyyksien kasvattaminen.

Markkinat kasvavat

August palvelee käytännössä suuria suomalaisia konserneja, jotka toimivat globaalisti.

Lisäksi palvelemme pohjoismaisia pääomasijoittajia sekä heidän portfolioyrityksiään. Valtaosa projekteistamme on luonteeltaan kansainvälisiä, heijastellen asiakaskuntamme toiminnan maantieteellistä laajuutta, Sinisalo kertoo.

Kysyntää riittää tasaisesti koko palvelupaletin eri osa-alueille eli strategiaprojekteihin, myynnin ja operaatioiden kehittämiseen sekä yritysten ohjausmallien kehittämiseen.

Viime aikoina myynnin ohjaus on ollut ehkä kaikkein voimakkaimmin esillä.

Suomalaisyhtiöiden kasvun hakeminen globaaleilta markkinoilta luo Sinisalon mukaan koko ajan enemmän kysyntää kansainvälisille projekteille. 

Olemme rakentaneet vahvan verkoston pystyäksemme palvelemaan asiakkaitamme eri puolilla maailmaa. Esimerkkinä tästä on käynnistämämme off-shoring -malli Intiassa, jossa meillä on yhteistyökumppanimme kautta ulkoistettu mutta Augustille omistettu analyytikkotiimi, joka mahdollistaa globaalin tiedonkeruun.

www.august.fi

SO

Muuta aiheeseen liittyvää