Hyviä uutisia torstailta 21. kesäkuuta 2012:

Osaamisen tulkkina maailmalla

Vahasen kansainvälinen palveluvienti kasvaa vauhdilla muun muassa Intiassa Vahasen kansainvälinen palveluvienti kasvaa vauhdilla muun muassa Intiassa

Kansainväliset rakennushankkeet edellyttävät vahvan teknisen osaamisen lisäksi vahvaa paikallista osaamista.

Toimimme ikään kuin osaamisen tulkkeina maailmalla, konsernijohtaja Veijo Komulainen Vahanen-yhtiöistä sanoo.

Kiinteistönhallinnan palvelutalo Vahanen-yhtiöt on auttanut kansainvälisiä ja paikallisia asiakkaita rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa muun muassa Venäjällä jo liki 20 vuoden ajan.

Rakennushankkeiden hallinnolliset menettelyt vaativat paikallisten olosuhteiden, byrokratian, kielen, kulttuurin ja viranomaisten tuntemista. Meille on vuosien saatossa kasvanut osaamista, jonka ansiosta pystymme tarjoamaan kattavia palveluja rakennesuunnittelulle ja toteukselle, Komulainen kertoo.

— Paikallisilla asiantuntijoillamme on merkittävä rooli, sillä he pystyvät tuottamaan kaikki viranomaisten edellyttämät lupamenettelyihin tarvittavat palvelut kuten projektinjohdon, suunnittelun ja tilaajapalvelun.

Kansainvälisesti & paikallisesti

Vahanen-yhtiöt on toiminut Pietarissa 18 ja Moskovassa 12 vuotta. Palvelujen kysyntä Venäjällä liittyy kiinteästi muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Venäjän talouteen ja rakentamiseen liittyy voimakas syklisyys, jonka mukaan volyymit vaihtelevat. Välillä mennään vauhdilla ylös ja välillä tullaan alas. Tällä hetkellä palvelujen kysyntä näyttää talouden kasvuennusteiden valossa lupaavalta.

Komulainen näkee Vahasen roolin osaamisen tulkkina.

Viemme Suomessa kehitettyä ja konseptoitua osaamista maailmalle, jossa sitä sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin. Näin kansainvälinen toimija voi olla kokonaisvaltaisesti hyödyksi paikallisilla markkinoilla.

Myös eri toimijoiden uudenlainen tiivis yhteistyö on tärkeää. Toimijoita voi olla kohteessa useita, mutta asiakkaan näkökulmasta ne muodostavat yhtenäisen palveluketjun. Uuden palvelun sisällöt ovat hyvinkin kattavia: emme suunnittele esimerkiksi vain koulurakennusta, vaan tuomme asiakkaalle konseptin mukana paljon muutakin osaamista opettajankoulutuksesta lähtien.

Elementtiosaamista Intiaan

Vahasen kansainvälisen palveluviennin uusimmat versot kasvavat vauhdilla Intiassa ja Persianlahden alueella.

Esimerkiksi Intian kehitys vastaa sitä, missä Kiinassa on menty jo pitkään. Keskiluokka vaurastuu, mikä tarkoittaa etenkin suurta uusien asuntojen tarvetta.

Koska rakentamisen volyymi on mittakaavaltaan valtava, maailmalle viedään nyt rakentamisen teollistamisen metodia.

Elementtirakentaminen on vahvassa kasvussa. Vaikka Suomessa elementtirakentamista on tehty jo vuosikymmeniä, Intiassa aloitamme nollasta.

Komulaisen mukaan suomalainen elementtirakentaminen on huippuluokkaa. Menneiden vuosikymmenien harmaiksi ja tylsiksi luonnehdituista betonielementeistä on päästy pitkälle.

Tänä päivänä osaamme tehdä laadukkaita, kiinnostavia ja monimuotoisia moderneja elementtirakennuksia. Korkeatasoiselle talotekniikalle ja muun muassa rakentamisen energiatehokkuuden osaamiselle riittää kasvavaa kysyntää.

www.vahanen.fi

SO

Muuta aiheeseen liittyvää