Hyviä uutisia torstailta 26. huhtikuuta 2012:

Kuntauudistus etenee

lehtikuva / jarno mela Kuntauudistuksen myötä Suomessa tulee olemaan aiempaa vähemmän kuntia. Kuntauudistuksen myötä Suomessa tulee olemaan aiempaa vähemmän kuntia.
Suomessa paraikaa vireillä oleva kuntauudistus herättää tunteita puolesta ja vastaan. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitystä on kevättalven aikana esitelty laajalla kuntakierroksella, ja nyt on analyysin paikka. Tavoitteena on saada uusi laki voimaan vuoden 2013 alusta.
 
Valtiovarainministeriö asetti syksyllä 2011 Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän valmistelemaan kuntauudistuksen toteuttamista hallitusohjelmassa esitettyjen linjausten mukaisesti. Kattavana tavoitteena on elinvoimaisen kunta- ja palvelurakenteen turvaaminen.
 
— Uudistuksen isona kuvana on kuntaperusteisen hyvinvointimallin säilyttäminen sekä selviytyminen ikärakenteen muutoksista johtuvista talous- ja palveluhaasteista 2020 luvulta lähtien siten, ettei vastuita siirretä pienentyvien ikäpolvien maksettavaksi, hallitusneuvos Auli Valli-Lintu valtiovarainministeriöstä kertoo.
 
Puolesta ja vastaan
 
Rakennetyöryhmän työn lähtökohtana oli hallitusohjelman kirjaukset vahvoista peruskunnista, jotka muodostuvat luonnollisista työssäkäyntialueista ja ovat riittävän suuria pystyäkseen vastaamaan peruspalveluista sekä kyetäkseen tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan.
 
Mikäli kuntarakenne muodostuisi työryhmän esittämien selvitysalueiden pohjalta, se merkitsisi kuntamäärän olennaista vähennystä Manner-Suomessa nykyisin olevasta 320 kunnasta 66 ̶70 kuntaan. Selvitystä esiteltiin aluekierroksella 14. helmikuuta ̶ 21. maaliskuuta.
 
Valli-Lintu sanoo, että kierros ”liikutti” kuntakenttää laajasti.
 
— Tilaisuuksiin osallistui kolmisentuhatta kuntapäättäjää. Lisäksi netissä lähetyksiä katsoi yli 16 000 henkilöä. Kaikki tilaisuudet olivat tunnelmiltaan erilaisia. Uudistusta sekä kannatettiin että kritisoitiin. Kierroksen edetessä kuitenkin huomasi, että uudistuksen tarve tunnistettiin yhä selvemmin.
 
— Keinoista oltiin eri mieltä ja keskusteluissa tuli pitkälti esiin samoja kysymyksiä. Usein kysyttiin esimerkiksi uudistuksen toteuttamistapaa: pakko vai muut keinot? Esille nousivat myös lähipalvelujen ja lähidemokratian turvaaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linkittyminen kuntauudistukseen.
 
Hallitus linjaa kesällä
 
Lausunnot selvityksestä tuli toimittaa ministeriöön 13. huhtikuuta mennessä. Määräaikaan mennessä sisään tuli 316 kuntalausuntoa sekä 120 muuta lausuntoa. Osaa lausunnoista odotetaan vielä myönnetyllä jatkoajalla.
 
— Kuntarakennelakia valmisteleva työryhmä laatii parhaillaan yhteenvetoa aluekierroksesta ja kuntien lausunnoista. Analyysi valmistuu toukokuun alkupuoliskolla, jonka jälkeen hallitus linjaa uudistuksen jatkoa touko-kesäkuun aikana, Valli-Lintu sanoo.
 
Hallituksen esitys rakennelaiksi on tarkoitus antaa syksyllä, jolloin uusi laki voisi tulla voimaan vuoden 2013 alusta lukien. Aikataulutavoitteen mukaan kuntarakennetta koskevat ratkaisut olisi tehty 2014 loppuun mennessä. Rakennelain lisäksi on käynnistymässä kuntalain kokonaisuudistus ja valtionosuusuudistus. Näissäkin aikatauluna on vuoden 2015 alku.

vm.fi

SO

Muuta aiheeseen liittyvää