Hyviä uutisia torstailta 19. huhtikuuta 2012:

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen

TRIOplus-ohjelma kantaa hedelmää. Ohjelmassa mukana olevat pk-yritykset ovat keskimääräistä kasvuhaluisempia ja -kykyisempiä. TRIOplus-ohjelma kantaa hedelmää. Ohjelmassa mukana olevat pk-yritykset ovat keskimääräistä kasvuhaluisempia ja -kykyisempiä.

Suomi tarvitsee seuraavan kymmenen vuoden aikana 200 000 uutta työpaikkaa sekä lisää globaalisti toimivia keskikokoisia yrityksiä. Tähän tähtää Teknologiateollisuus ry:n TRIOplus-hanke, joka on lähtenyt vauhdikkaasti lentoon.

Teknologiateollisuuden pk-yritysten aktivointihanke TRIOplus perustuu yritysten esiin nostamiin kehityskohteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hankkeen palvelut on suunniteltu kasvuun ja kansainvälistymiseen kykeneville sekä terveille, mutta taantuman takia vaikeuksiin joutuneille alan yrityksille.

— Tarjoamme erilaisia kehittämispalveluja, jotta yritykset menestyisivät ja kilpailukyky kehittyisi myös taloudellisesti vaikeina aikoina, ryhmäpäällikkö Harri Jokinen Teknologiateollisuudesta korostaa.

Yli odotusten

Syksyllä 2010 startannut ja vuoteen 2013 jatkuva ohjelma on ylittänyt kaikki odotukset niin ajallisesti, määrällisesti kuin laadullisesti. Alkuun suunniteltu 600 yrityskäyntiä kasvatettiin nopean etenemisen ansiosta 800 yrityskäyntiin. Jokisen mukaan tavoitteet on nyt saavutettu, ja vieläpä yli vuoden etuajassa.

— Olemme tehneet alkukartoituksen jo 800 yrityksessä. Lisäksi perusanalyysejä on tehty lähes 500 ja kehittämisohjelmia yli 250 yritykselle. Palautekyselyn perusteella yritykset ovat erittäin tyytyväisiä saamansa palvelun laatuun. Kaikki yritykset voisivat suositella sitä muille.

Jokinen on tyytyväinen.
— Oman kehittämisohjelmansa laatineet yritykset ovat erittäin kasvukykyisiä ja -haluisia. Konkreettisina, yritysten itsensä asettamina tavoitteina tämä merkitsee satoja miljoonia euroja uutta liikevaihtoa. Lisäksi suuri joukko pk-yrityksiä on tavoittelemassa merkittävää kansainvälistymisloikkaa.

Vauhtia kehitykseen

Sitran Koneteollisuuden kasvuohjelman ja Teknologiateollisuuden kirjassa Kenelle arvoketju hymyilee? arvioidaan, että suomalaisella koneteollisuudella olisi hyvät mahdollisuudet kuulua menestyjiin. TRIOplus on samoilla linjoilla.

— Uskomme, että hankkeessa mukana olevilla pk-yrityksillä on merkittävä rooli Suomen tulevaisuuden rakentamisessa, Jokinen toteaa.

Yksi ohjelman avulla vauhtia ottanut yritys on automatisoituja lentokonemoottoreiden puhdistuslaitoksia sekä pinta- ja vedenkäsittelylaitoksia suunnitteleva ja toimittava Oy Galvatek Ab. Yritys hakee nyt kasvua Kiinan, Intian ja Lähi-idän markkinoilta.

— Saimme uutta potkua TRIOplussan kasvun ja kansainvälistymisen toimintalinjan kautta. Ohjelman työkalut ovat esimerkiksi auttaneet kyseenalaistamaan vallitsevia käytäntöjä. Tarkennamme niin hankintaa, hinnoittelua, dokumentointia kuin raportointiakin. Tärkeäksi kehityskohteeksi on noussut myös johtamisen parantaminen, toimitusjohtaja Ulf Pråhl kertoo.

www.teknologiateollisuus.fi > TRIOplus

SO

Muuta aiheeseen liittyvää