Hyviä uutisia torstailta 5. huhtikuuta 2012:

Valoa vahvalle taloudelle

Suomen hallitus valmisteli talouspoliittisia linjauksia maaliskuussa kehysriihessään Helsingin Säätytalolla. Suomen hallitus valmisteli talouspoliittisia linjauksia maaliskuussa kehysriihessään Helsingin Säätytalolla.

Suomen hallitus teki maaliskuussa talouspoliittisia linjauksia, jotka ulottuvat vuosille 2013–2016.
— Merkittävimmät päätökset liittyvät Suomen tulevaisuuteen, joka voi rakentua vain kunnossa olevalle taloudelle, neuvotteleva virkamies Juha Majanen
Valtiovarain-ministeriöstä sanoo.

Tehdyt päätökset valtiontalouden sopeuttamisesta menoja karsimalla ja veroja nostamalla vuoden 2015 tasolla nettomääräisesti 2,4 miljardilla eurolla taittavat valtionvelan bkt-suhteen kasvun ja kääntävät sen vähenemiseksi kehyskauden loppupuolella.

— Valtiontalouden alijäämä laskee kuluvan vuoden yli 7 miljardista eurosta noin 2,6 miljardiin euroon kehyskauden loppuun mennessä. Kun lasketaan mukaan viime syksynä sovitut sopeuttamistoimet, kokonaissumma tasapainotustoimille on lähes 5 miljardia euroa vuoden 2015 tasolla. Nämä päätökset osoittavat kykyä pitää kiinni tavoitteista.

Kasvupotentiaalia löytyy

Välittömien sopeutustoimien lisäksi Suomen tulevaisuuden kannalta keskeistä on työllisyysasteen nostaminen sekä muut pidemmän aikavälin kestävyyttä lisäävät rakennetoimet. Esimerkiksi työllisyysasteen nostamisessa työvoiman tarjontaa lisäämällä olisi potentiaalia.

Myös markkinoiden toiminnan parantamisessa Majanen näkee huomattavaa kasvupotentiaalia. Kolmantena asiana hän mainitsee merkittävät satsaukset nuorten työllistymiseen ja opinnoissa etenemiseen.

— Hallituksen rakennepoliittisessa kannanotossa ja siihen liittyvässä työmarkkinajärjestöjen sopimuksessa mainitut toimenpiteet ja etenemistavat ovat oikean suuntaisia ja niillä on selvästi myönteistä vaikutusta mm. työurien pitenemiseen. Osa toimista vaatii toki vielä jatko-valmistelua ennen kuin niiden vaikutukset saadaan hyödynnettyä.

Tavoitteena AAA-luottoluokitus

Hallituksen tavoitteena on paitsi valtiontalouden velan ja bruttokansantuotteen suhteen kääntäminen selkeään laskuun, myös Suomen valtion nykyisen AAA-luottoluokituksen säilyttäminen.

— Sijoittajan kannalta olennaista on havaita, että Suomi kykenee toimimaan. Hallitus pystyi päättämään ohjelmansa edellyttämistä lisäsopeutustoimista. Suomi saa hallittua sinänsä varsin maltillisen velkasuhteensa ja pystyy määrätietoisesti vakauttamaan talouttaan.

— Olemme niin ikään ryhtyneet pitemmän aikavälin kestävyyttä ja kasvun edellytyksiä lisääviin rakenneuudistuksiin. Kehyspäätökseen liittyy myös mm. innovaatiotoimintaa ja yritysten toimintaedellytyksiä lisääviä toimenpiteitä, mikä luo edellytyksiä elinkeinotoiminnan kehittymiselle ja kansainvälistymiselle sekä myös vaihtosuhteen kohenemiselle.

Elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymät ovat nyt pääasiassa valoisat.

— Keskeistä lienee finanssimarkkinoiden toiminnan ja euroalueen vähittäinen vakautuminen. Kiinan ja Venäjän vientimarkkinoiden kasvu lienee myös valoisa seikka.

SO

Muuta aiheeseen liittyvää