Hyviä uutisia torstailta 23. elokuuta 2012:

Investoinneilla riittää imua

Tikkurila OYJ Tikkurila on tänä päivänä Venäjän tunnetuin maalibrändi, josta kertovat katukuvassa näkyvät yrityksen tuotteilla käsitellyt kohteet. Tikkurila on tänä päivänä Venäjän tunnetuin maalibrändi, josta kertovat katukuvassa näkyvät yrityksen tuotteilla käsitellyt kohteet.

Venäjä on suomalaisyrityksille yhä merkittävämpi investointikohde. Tikkurilalle ja Stockmannille naapurimaa on tärkeä kasvumarkkina. Suurimmaksi yksittäiseksi investoijaksi kirii kuitenkin energiayhtiö Fortum mittavalla ohjelmallaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan Venäjälle on investoinut noin 600 suomalaisyritystä. Kauppa- ja rakennusmaaleja tarjoavalle Tikkurila Oyj:lle Venäjä on suurin markkina-alue: noin kolmannes liikevaihdosta tulee Venäjältä.

Venäjällä ja sen lähialueilla maalin kulutus on vielä varsin alhaisella tasolla länsimaihin verrattuna. Pidemmän aikavälin kasvupotentiaalimme perustuu kulutuksen kasvuun, sijoittajasuhdepäällikkö Minna Avellan kertoo.

Uskomme Venäjän vaurastumisen ja keskiluokkaistumisen lisäävän korkeamman laatu- ja hintaluokan maalien kysyntää, mikä sekin on kannaltamme hyvä asia. Lyhyemmälläkin aikavälillä Venäjän talouden kasvunäkymät ovat selvästi myönteisemmät kuin esimerkiksi Ruotsin ja Suomen.

Maalien kysyntä kasvaa

Jo 1970-luvulla idänkaupan aloittanut Tikkurila on tänä päivänä Venäjän tunnetuin maalibrändi lähes 20 prosentin markkinaosuudella. Menestys perustuu maalibrändien ohella omaan sävytysjärjestelmään sekä paikalliseen valmistukseen useassa tuotantoyksikössä. Maalitehtaita on Venäjällä neljä.

Viimeaikaisimpia investointejamme ovat logistiikkakeskuksen rakentaminen Moskovan lähelle sekä vesiohenteisen maalin tuotantolinjojen uusiminen Pietarin tehtailla. Vesiohenteisten maalien kysyntä on Venäjällä selvässä kasvussa.

Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme entisestään. Tärkeimpiä asioita ovat vahvat brändit ja jakelun hallitseminen. Venäjän WTO-jäsenyydellä on nähdäksemme vain myönteisiä vaikutuksia, jotka näkyvät muun muassa alentuneina raaka-aineiden ja tuotteiden tullimaksuina.

Menestystä Pietarissa

Myös Stockmann-konsernille Venäjä on merkittävä markkina-alue.

Koko konsernin liikevaihdosta 18 prosenttia tulee Venäjältä, mutta osuus kasvaa maan suotuisan talouskehityksen myötä, viestintäpäällikkö Nora Malin Stockmann Oyj Abp:stä kertoo.

Ensimmäiset Venäjän myymälät perustettiin Moskovaan 1989. Tätä ennen maahan oli toimitettu jo pitkään tuotteita Helsingin keskustan tavaratalon vientipalvelusta. Ensimmäinen elintarvikkeisiin keskittynyt myymälä avattiin Pietarissa 1993. Tänään Venäjällä on seitsemän tavarataloa sekä yli 60 Lindexin ja Seppälän muotimyymälää noin 15 paikkakunnalla.

Merkittävin, 185 miljoonan euron investointi, Venäjälle on Nevsky Centre -kauppakeskuksen rakentaminen Pietariin 2006–2010. Keskus ja siellä sijaitseva Pietarin tavaratalo ovatkin tärkeimpiä syitä vuosien 2011 ja 2012 liikevaihdon kasvulle. Ratkaisevia tekijöitä ovat erinomainen sijainti sekä laaja ja laadukas valikoima muodista kodin sisustukseen ja elintarvikkeisiin.

Mittavia investointeja

Suomalaisyrityksistä eniten Venäjälle investoineen energiayhtiö Fortumin toiminta keskittyy sähkön ja lämmön tuotantoon sekä myyntiin. Fortum on sitoutunut mittavaan 2,5 miljardin euron investointiohjelmaan, joka lisää yhtiön sähköntuotantokapasiteettia maassa noin 2400 megawatilla vuoden 2014 loppuun mennessä.

Venäjä onkin Fortumin nopeimmin kasvava markkina-alue. Yhtiön investointiohjelma koostuu yhteensä kahdeksasta uudesta yksiköstä, ja se on kokonaiskapasiteetiltaan yksi suurimmista investointiohjelmista Venäjän sähköntuotannossa.

www.tikkurila.fi
www.stockmann.com
www.fortum.fi

SO


Muuta aiheeseen liittyvää