Hyviä uutisia torstailta 16. elokuuta 2012:

Meriteollisuus etsii uusia tuulia

Arctech Helsinki Shipyard Oy Venäjä, arktinen osaaminen ja ympäristöystävälliset tuotteet toimivat suomalaisen meriteollisuuden kasvun lähteinä.  Venäjä, arktinen osaaminen ja ympäristöystävälliset tuotteet toimivat suomalaisen meriteollisuuden kasvun lähteinä. 

Suomen ja Venäjän välisellä meriteollisuudella on pitkät perinteet. Lisävauhtia haetaan nyt uusin keinoin muun muassa yhteisyritys Arctech Helsinki Shipyard Oy:n sekä suomalaisille alan pk-yrityksille mahdollisuuksia luotaavan Pietari-hankkeen voimin.

Meriteollisuuden rakenne on muuttunut merkittävästi viime vuosina, kun risteilyalusten ja autolauttojen tilaukset ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti. Tilanne on muuttanut alan rakennetta myös Suomessa.

Isot toimitukset ovat supistuneet ja painopisteeseen ovat tulleet pienemmät risteilijät, kaasulla liikkuvat autolautat sekä erikoisalukset kuten merentutkimusalukset ja arktisten olojen huoltoalukset, toiminnanjohtaja Merja Salmi-Lindgren Meriteollisuus ry:stä sanoo.

― Suomalaisilla telakoilla on erittäin vahva kokemus laivatoimituksista Venäjälle, yli 1500 toimitetulla erikoisaluksella mitattuna. Toimitukset sisältävät lähes kaikki Venäjällä nykyään toiminnassa olevat dieselsähköiset jäänmurtajat sekä kaksi Taimyr-luokan ydinkäyttöistä jäänmurtajaa. 

Puhtia yhteistyöstä

Arktisen osaamisen sekä Venäjän energia- ja ympäristövarojen hyödyntämisen uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia suomalaiselle meriteollisuudelle. Isoilla meriteollisuuden yrityksillä, kuten ABB:llä ja Wärtsilällä on jo toimintaa Venäjällä, mutta uuttakin liiketoimintaa ja uusia investointikohteita voi löytyä esimerkiksi Pietarin alueen uudesta Kronshtadtin telakan yrityspuistosta.

Suomen ja Venäjän väliselle yhteistyölle on haettu myös uusia tuulia perustamalla vuonna 2010 STX Finlandin ja Venäjän valtion omistaman United Shipbuilding Corporationin yhteisyritys Arctech Helsinki Shipyard Oy.

Ensimmäinen, kahden uuden jäätämurtavan huoltoaluksen tilaus yhteisyritykselle tuli Sovcomflotilta joulukuussa 2010. Toisen, noin 76 miljoonan euron arvoisen tilauksen Arctech Helsinki Shipyard sai yhdessä Yantar Shipyard JSC:n kanssa Venäjän liikenneministeriöltä jäätämurtavasta monitoimipelastusaluksesta, Salmi-Lindgren kertoo.

Tekemistä riittää

Lisävauhtia haetaan niin ikään Meriteollisuus ry:n Pietarin hankkeeksi kutsutulla kansainvälistymishankkeella, jolla autetaan monin tavoin suomalaisia meriteollisuuden pk-yrityksiä löytämään asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Venäjältä. Finpron kanssa tehtävä hanke käynnistyy syksyn aikana.

Venäjän laivateollisuus on toteuttamassa lähivuosina merkittäviä investointeja uusien alusten hankkimiseksi. Vuoteen 2030 mennessä erilaisia aluksia tarvitaan noin 350, mitä voi pitää ainakin suuntaa-antavana tietona.

Salmi-Lindgren uskoo, että mahdollisuuksia riittää.

Suomalaisilla yrityksillä on osaamista ja tuotteita Venäjän markkinoille. Nyt on tärkeää kirkastaa kysyntää ja tarjontaa. Pk-yritysten tulee myös miettiä omat mahdollisuutensa ja strategiansa.

Pk-yrityksillä on hyvät mahdollisuudet saada mukavasti liiketoimintaa jo Pietarin alueelta, kunhan ovat aktiivisia. Oville ovat kolkuttelemassa muutkin Euroopan maat. WTO yhtenäistää myös toimintaa ja helpottaa byrokratiaan ainakin tulliasioissa.

www.meriteollisuus.fi

SO


Muuta aiheeseen liittyvää