Hyviä uutisia torstailta 2. elokuuta 2012:

Venäjän kauppa kasvaa

EK/ Marjut hentunen ― Tammi-toukokuussa 2012 Venäjän osuus Suomen kokonaisviennistä oli lähes 9 prosenttia ja kokonaistuonnista lähes 18 prosenttia, asiantuntija Timo Laukkanen kertoo. ― Tammi-toukokuussa 2012 Venäjän osuus Suomen kokonaisviennistä oli lähes 9 prosenttia ja kokonaistuonnista lähes 18 prosenttia, asiantuntija Timo Laukkanen kertoo.

Maailman kauppajärjestöön liittyvä Venäjä on suomalaisyrityksille tärkeä kasvumarkkina. ― Maantieteellinen sijainti ja vankka Venäjä-kokemus luovat hyvän pohjan myös tulevalle kasvulle, asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän Keskusliitosta (EK) sanoo.

Venäjä on kauppavaihdolla mitattuna selvästi Suomen suurin kauppakumppani: viennissä Ruotsin ja Saksan jälkeen kolmannella sijalla ja tuonnissa ykkönen.

Venäjä on myös merkittävä investointikohde. Suomalaisyritykset ovat tehneet investointeja Venäjälle kaiken kaikkiaan noin 10 miljardilla eurolla, Laukkanen lisää.

Suomalaisyritysten erityisesti 2000-luvulla Venäjälle tekemät investoinnit, ja viennin kasvu kolmansissa maissa sijaitsevilta tuotantolaitoksilta, lisäävät Venäjän merkitystä suomalaisyrityksille merkittävästi siitä, mitä pelkät vientiluvut Suomesta Venäjälle antavat ymmärtää.

Öljystä matkailuun

Tuontia Venäjältä Suomeen hallitsevat öljy ja muut energiatuotteet. Vienti Venäjälle on monipuolista korkean jalostusasteen tuotteiden, kuten koneiden ja laitteiden, kemian tuotteiden sekä metsä- ja puuteollisuustuotteiden hallitessa sitä.

Matkailussa Suomeen Venäjän kansalaiset ovat ylivoimaisesti ensimmäisellä sijalla. Tämän lisäksi on hyvä muistaa mittava transitoliikenne sekä siihen liittyvät huolinta- ja varastointipalvelut, Laukkanen toteaa.

Kaupan ja investointien kasvun jatkuessa taloussuhteet monipuolistuvat ja tiivistyvät entisestään. Laukkasen mukaan kehitystä voidaan jouduttaa lisäämällä tietoutta siitä, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia kumpikin maa voi tarjota naapurimaalleen.

Tärkeää on huolehtia myös Venäjä-osaamisen kehittämisestä lisäämällä niin kielen, liiketoiminnan kuin kulttuurin tuntemusta.

Kiinnostus kasvaa

Lisäpuhtia kauppasuhteisiin odotetaan Venäjän Maailman kauppajärjestöön (World Trade Organization, WTO) liittymisen myötä. Jäsenyys tekee Venäjästä entistä kiinnostavamman kauppakumppanin ja investointikohteen, mikä tukee maan talouskasvua ja modernisaatiota.

Myös Laukkanen pitää heinäkuussa varmistunutta WTO-jäsenyyttä suomalaisyritysten kannalta hyvänä. Jäsenyysehdoista päästiin sopimukseen pitkien, peräti 18 vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen.

Sitoutuminen Maailman kauppajärjestön sopimuksiin ja sääntöihin lisää liiketoimintaympäristön kehityksen ennakoitavuutta Venäjällä. Myös markkinoille pääsyn rajoitusten vähentäminen ja tullien alentaminen vaikuttavat myönteisesti kaupan ja investointien kehitykseen.

www.ek.fi

SO


Muuta aiheeseen liittyvää