Hyviä uutisia perjantailta 25. helmikuuta 2011:

Aivovammojen hoitoon yksilöllisiä ratkaisuja tietokoneohjelman avulla

VTT:n koordinoi EU-hanketta, jossa optimoidaan aivovammapotilaiden saamaa hoitoa tietokoneohjelman avulla.

Suomessa tapahtuu vuosittain yli 20 000 aivovammatapausta jaa potilaiden vammat vaihtelevat yksilöittäin. VTT:n tarkoituksena on kehittää työkalu helpottamaan lääkäreiden kliinistä työtä.

TBIcare-projektissa potilastiedot yhdistetään vamman luonteeseen siten, että jokainen aivovammapotilas saa tarpeisiinsa parhaiten sopivaa hoitoa. Projektissa luodaan ohjelma, jolla potilaan aivovammaa ja terveydentilaa kuvaavia muuttujiat yhdistetään toisiinsa. Tämän jälkeen ohjelma tuottaa laajan tietokannan avulla kuvauksen potilaan aivovamman luonteesta ja sen vaatimasta hoidosta.

Hankkeen budjettiin on saatu on 4,2 miljoonaa euron rahoitus, josta EU:n osuus on 3,2 miljoonaa euroa. Hankkeeseen osallistuvat VTT: lisäksi , GE Healthcare, Turun yliopistollinen keskussairaala, Cambridgen yliopisto, Imperial College London, Complexio Ltd ja Kaunasin teknillinen yliopisto.


www.vtt.fi

AH