Hyviä uutisia tiistailta 26. toukokuuta 2009:

Älli-ohjelma kehittää älykästä liikennettä

Älykkään liikenteen kehittämisohjelma Älli ja Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus Tivit Oy ovat sopineet tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä, jonka tavoitteena on vauhdittaa älykkään liikenteen kehitystä käytännön palveluiksi ja liiketoiminnaksi Suomessa.

Älykäs liikenne on liikennejärjestelmän hallintaa ja ohjaamista erityisesti tieto- ja viestintätekniikan avulla. Esimerkkejä älykkään liikenteen sovelluksista ovat liikenteen ohjaaminen reaaliaikaisen liikenneinformaation avulla, ruuhkapaikkojen ennakoiminen sekä paikannus- ja mobiiliteknologian hyödyntäminen joukkoliikenneratkaisuissa.

- Odotukset ovat kovat. Miten vastata ilmastonmuutoskysymykseen, miten turvata kansallinen kilpailukyky, tarjota kestävät, turvalliset ja sujuvat arjen matkat kansalaisille kaupungeissa ja maaseudulla, Älli-ohjelman ohjelmapäällikkö Juuso Kummala sanoo.

Älli on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ja kuntasektorin yhteinen älykkään liikenteen kehittämisohjelma, jota koordinoi Tiehallinto.

Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus Tivit Oy on strategisen osaamisen keskittymä, joka kanavoi tutkimusohjelmilleen yksityistä ja julkista rahoitusta. Tivit:n perustajina on yhteensä 40 yritystä, yliopistoa ja julkisyhteisöä.

tivit.fi