Hyviä uutisia keskiviikolta 9. joulukuuta 2009:

Ammatillinen peruskoulutus saa 1250 uutta opiskelijapaikkaa

Opetusministeri Henna Virkkunen Opetusministeri Henna Virkkunen
Opetusministeri Henna Virkkunen on myöntänyt ammatilliseen peruskoulutukseen yhteensä 1250 uutta opiskelijapaikkaa. Lisäyksen tavoitteena on alentaa nuorisotyöttömyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Päätöksellä halutaan parantaa myös nuorten jatko-opintomahdollisuuksia. Opiskelupaikkojen lisäys sisältyy valtion vuoden 2010 talousarvioon ja on osa hallituksen elvytyspakettia.

- Opiskelijamäärälisäyksellä voidaan tukea sitä, että mahdollisimman moni nuori saisi jatko-opintopaikan toisen asteen koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuus on kasvanut vuosi vuodelta ja siksi on kiinnitettävä huomiota perusasteen päättävien jatko-opiskelumahdollisuuksien turvaamiseen, ministeri Virkkunen toteaa.

Kevään yhteishaun sekä syksyn lisä- ja täydennyshakujen jälkeen toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jää arvion mukaan noin 9 000 hakijaa, joista noin 1 000 on viime keväänä peruskoulunsa päättäneitä.

Opiskelijapaikat kohdennetaan maakunnittain. Eniten uusia opiskelupaikkoja syntyy Uudellemaalle, Varsinis-Suomeen, Keski-Suomeen sekä Pohjois-Pohjanmaalle.

Opetusministeriön mukaan hallitus on lisännyt tämä päätös mukaan lukien ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää jo yhteensä noin 8500 opiskelijalla vuosina 2008-2009.