Hyviä uutisia perjantailta 15. kesäkuuta 2012:

AV-alalle virtasi viime vuonna kansainvälistä rahaa

Budjetiltaan Suomen historian suurinta, Iron sky -elokuvaa on myyty lähes 80 maahan. Budjetiltaan Suomen historian suurinta, Iron sky -elokuvaa on myyty lähes 80 maahan.

Elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöt keräsivät ulkomailta 43,8 miljoonaa euroa vientituloina ja rahoituksena vuonna 2011. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi yli 7 miljoonaa euroa. Tulokset käyvät ilmi Audiovisuaalisen alan vientijärjestön, Favexin toteuttamasta tutkimuksesta.

Favexin kolmatta kertaa tekemän selvityksen mukaan elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöiden vientituloista noin 25 miljoonaa euroa oli tuotanto- sekä palvelumyyntituloja ja 18 miljoonaa euroa kansainvälisiä tuotantoinvestointeja.

Av-ala kansainvälistyy vauhdilla, ja mekin Suomessa olemme saaneet nähdä todellisia läpimurtoja. Angry Birds on kasvanut pelistä globaaliksi viihdebrändiksi, Iron sky -elokuva on myyty lähes 80 maahan ja TV-formaatteja on mennyt kaupaksi useampia eri maihin. Elämme murroskohdassa, jossa suomalainen luova teollisuus voi harpata yhdeksi merkittäväksi tulevaisuutemme vientisektoriksi, Favexin toiminnanjohtaja Petra Theman selventää.

Eniten vientituloja, noin 14 prosenttia, kertyi elokuvien ennakkomyynneistä. Ulkomaista rahoitusta elokuvatuotannot keräävät TV-tuotantoja enemmän, mutta myyntitulot ovat lähes samalla tasolla: TV:n osuus oli 47 ja elokuvan 53 prosenttia.

Palvelumyynnin vientitulot puolestaan laskivat 6 miljoonasta eurosta reiluun 2 miljoonaan euroon.

Themanin mukaan suomalaisella palvelutuotannolla on hyvä maine maailmalla. Suomella ei kuitenkaan ole tuotantokannustimia käytössään, joten kansainvälisten tuotantojen on kannattavampaa kuvata muissa maissa, vaikka elokuva muuten soveltuisi Suomessa kuvattavaksi.

Tutkimus toteutettiin tuotantoyhtiöille suunnatulla verkkokyselyllä, jolla kerättiin kaiken kaikkiaan 87 yrityksen tiedot. Lisäksi aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Favexin arvioi tutkimuksen kattavan noin 85 prosenttia niistä yhtiöistä, joilla on merkittävää kansainvälistä toimintaa.

www.favex.fi

ML