Hyviä uutisia maanantailta 11. kesäkuuta 2012:

Ekokem laajenee Ruotsiin

ekokem Ekokem muun muassa rakentaa ja kunnostaa kaatopaikkoja. Ekokem muun muassa rakentaa ja kunnostaa kaatopaikkoja.

Jätealan yritys Ekokem on ostanut Ruotsissa sijaitsevan ympäristönhuoltoyrityksen SAKAB AB:n koko osakekannan kansainväliseltä energiayhtiö E.ON:lta. SAKAB:n kolme liiketoiminta-aluetta ovat jätteen käsittely kahdella polttolinjalla, pilaantuneen maan käsittely ja epäorgaanisen jätteen käsittely. 

SAKAB:n käsittelylaitos on toiminut Ruotsissa lähellä Kumlan kaupunkia vuodesta 1983. SAKAB:lla on Ruotsissa lisäksi kymmenen myyntikonttoria ja jätteiden vastaanottoasemaa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 51 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee 150 henkilöä.

Ekokemin tavoitteena on säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta. Tähän yritys pyrkii tarjoamalla kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. 

Ekokem perustettiin vuonna 1979 ja sen omistajia ovat Suomen valtio, kunnat ja yritykset. Jätteiden käsittelyn Ekokem aloitti vuonna 1984 Riihimäellä.

www.ekokem.fi

ML