Hyviä uutisia keskiviikolta 27. tammikuuta 2010:

Energiaohjelmalla parannetaan maatilojen tehokkuutta

Suomalaisten maatilojen energiatehokkuutta parannetaan energiaohjelmalla Suomalaisten maatilojen energiatehokkuutta parannetaan energiaohjelmalla
Maa-ja metsätalousministeriön laatima energiaohjelma tarjoaa maatiloille palveluja energiatehokkuuden ja tilojen kannattavuuden parantamiseksi. Energiasuunnitelmien valmistelua ja oma-aloitteisia säästöohjelmien arviointeja tuetaan valtion varoin.

Maatilojen tehokkuutta pyritään parantamaan energia-asioihin erikoistuneen neuvojan ja tilojen yhteisesti laatimilla energiasuunnitelmilla. Maatilakohtaisten suunnitelmien työstäminen käynnistetään tämän vuoden alkupuolella.

Energiaohjelmassa tilanpitäjälle tarjoutuu mahdollisuus teettää yhdessä energia-asioihin perehtyneen neuvojan kanssa suunnitelma, jossa läpikäydään erilaisia energiansäästökohteita sekä arvioidaan uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia. Suunnitelmaan listataan toimenpiteitä, joita tila toteuttaa resurssiensa mukaan.

Pienemmillä tiloilla on puolestaan mahdollisuus saada oma-aloitteisesti laadittujen säästötoimenpiteiteille arviointeja, jotka tehdään erillisen tarkastuslistan avulla. Suurimmille tiloille kaavaillaan energiasuunnitelman vaihtoehdoksi laajempaa energiakatselmusta.

Lisätietoa
Maa-ja metsätalousministeriö

AH