Hyviä uutisia perjantailta 15. toukokuuta 2009:

EU suunnittelee tarjoavansa lapsille terveellisempiä välipaloja

EU on luomassa uutta kouluhedelmäjärjestelmää, jonka tarkoituksena on jakaa koululaisille välipaloiksi hedelmiä, marjoja ja vihanneksia. Järjestelmän tavoitteena on sekä hillitä lasten ja nuorten kasvavaa ylipaino-ongelmaa että edistää terveellisiä ruokailutottumuksia lasten ja nuorten keskuudessa.

Stakesin viime vuonna Suomessa tekemän kouluterveyskyselyn mukaan 14 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista on ylipainoisia. Epäterveellisiksi luokiteltuja välipaloja syö viikoittain 32 prosenttia koululaisista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Hanna Harju pitääkin terveellisten välipalojen tarjoamista hyvänä kehityssuuntana.

- Terveelliset välipalat ovat ydinasia lasten ja nuorten ylipainon ehkäisyssä. Tämän vuoksi on harmillista, että suklaa- ja makeisautomaatteja ei ole saatu pois koulujen käytäviltä, Harju tiivistää.

EU:n kouluhedelmäjärjestelmän vuosibudjetiksi on määritelty 90 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on noin 900 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tällä hetkellä hankkeen kansallista toimeenpanosuunnitelmaa. Suomessa järjestelmä on tarkoitus saada käyntiin syksyllä 2010.