Hyviä uutisia tiistailta 27. huhtikuuta 2010:

FinNode-verkosto kansainvälistää Suomen innovaatiotoimintaa

FinNode auttaa suomalaista innovaatiotoimintaa verkostoitumaan. Kun FinNodea ei vielä 1973 ollut, propellipyörä ei saavuttanut laajempaa kansainvälistä menestystä. FinNode auttaa suomalaista innovaatiotoimintaa verkostoitumaan. Kun FinNodea ei vielä 1973 ollut, propellipyörä ei saavuttanut laajempaa kansainvälistä menestystä.

Suomalaisen innovaatiojärjestelmän julkiset toimijat vahvistavat yhteistyötään innovaatiotoiminnan kansainvälistämisessä. FinNode-verkoston avulla edistetään strategista yhteistyötä ja kumppanuuksia Suomen kannalta kiinnostavimmilla markkinoilla ja innovaatiotoiminnan alueilla. Verkosto toimii tällä hetkellä Japanissa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Vuoden 2010 aikana FinNode-toimintaa uudistetaan vahvistamalla verkoston rahoitusta, henkilöresursseja ja organisointia sekä selkiyttämällä osapuolten välistä työnjakoa. FinNode-verkoston operatiivisena hallinnoijana toimii Finpro.

- FinNode-toiminta vastaa osaltaan Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälistymisen haasteisiin. Kansainvälisen verkottumisen lisäksi se edistää kysyntä- ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden tunnistamista edelläkävijämarkkinoilla ja parantaa suomalaisten toimijoiden yhteistyötä, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen.

FinNode-verkoston avulla saadun tiedon toivotaan Suomessa lisäävän innovaatiotoiminnan kehityksen ymmärtämistä sekä tukevan uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja -mallien hyödyntämistä.

FinNode-verkostossa ovat edustettuina Tekes, Finpro, VTT, Sitra ja Suomen Akatemia. Toiminnan ohjaukseen osallistuvat myös työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetusministeriö sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto.

www.tem.fi

KK