Hyviä uutisia maanantailta 20. kesäkuuta 2011:

Fortum ja Lukoil sopivat teknologiayhteistyöstä

Lukoil on yksi maailman suurimmista energiayhtiöistä. Se toimii neljällä mantereella kaikissa ilmasto-olosuhteissa. Lukoil on yksi maailman suurimmista energiayhtiöistä. Se toimii neljällä mantereella kaikissa ilmasto-olosuhteissa.

Fortum ja venäläinen energiayhtiö Lukoil ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen teknologiayhteistyöstä muun muassa voimalaitosten ja lämpöverkon käytön, kunnossapidon sekä tehonkorotusten alueilla. Yhtiöt sopivat myös energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä.

Sopimuksen taustalla on Fortumin pitkä kokemus käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tarjoamisesta venäläisille energiayhtiöille. Fortum suorittaa muun muassa tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä auditointeja Lukoilin voimalaitoksille.

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula uskoo yhteistyösopimuksen avaavan yhtiölle entistä paremmat mahdollisuudet kehittää energiatehokasta sähkön ja lämmön tuotantoa Venäjällä.

Lukoil on maailman suurimpia energiayhtiöitä. Yhtiön päätoimialoja ovat öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto sekä öljytuotteiden jalostus ja myynti. Lukoililla on toimintaa 37 eri maassa neljällä mantereella.

Fortumin liiketoimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.

www.fortum.com

KK