Hyviä uutisia perjantailta 2. joulukuuta 2011:

Helsingin bussit kulkevat kohta biokaasulla

Helsingin seudun jätevesien puhdistus tuottaa pian myös raaka-ainetta biopolttoaineeksi. Helsingin seudun jätevesien puhdistus tuottaa pian myös raaka-ainetta biopolttoaineeksi.

Osa pääkaupunkiseudun linja-autoista alkaa kulkea biokaasulla vuoden 2012 aikana. Helsingin seudun jätevesistä jalostetulla biopolttoaineella voi vuoden päästä kulkea 50 paikallisliikenteen bussia.

Gasum ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut ovat tehneet sopimuksen Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon tuottaman biokaasun jatkojalostamisesta liikenteen polttoaineeksi ja syöttämisestä kaasuverkkoon vuoden 2012 aikana.

Suomenojan jätevedenpuhdistamo käsittelee jätevesiä Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan alueilta.

— Biokaasu on uusiutuvaa energiaa, joka sopii erinomaisesti joukkoliikenteen polttoaineeksi. Se pienentää liikenteen hiilidioksidi-, hiukkas- ja typenoksidipäästöjä, millä on merkitystä erityisesti kaupunkialueella, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen sanoo.

— Tämä on myös kokonaistaloudellisesti järkevä ratkaisu, koska voimme hyödyntää Suomenojan energiantuotannon sataprosenttisesti ja säästää itse energiaa.

Yhteishanke HSY:n kanssa lisää myös merkittävästi Gasumin biokaasutarjontaa.

— Tämä tukee Gasumin strategiaa tulla Suomen johtavaksi biokaasun tarjoajaksi. Uuden jalostuslaitoksen on tarkoitus tuottaa vuositasolla jopa 20 GWh:ta biokaasua, Gasumin toimitusjohtaja Antero Jännes sanoo.

Helsingin seudun joukkoliikenteessä on jo vuosien ajan saatu hyviä kokemuksia kaasubussien käytöstä, mikä on parantanut kaupunki-ilman laatua.

Nyt julkistetun hankkeen avulla hiilidioksidipäästöt vähenevät 4 700 tonnia vuodessa. Helsingin seudun liikenne HSL kannustaa liikennöitsijöitä biokaasun käyttöönottoon ympäristöbonuksella.

www.hsy.fi

www.gasum.fi

MK