Hyviä uutisia torstailta 21. huhtikuuta 2011:

Helsingin yliopisto aloittaa koulutusviennin Saudi-Arabiaan

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos aloittaa koulutusvientihankkeen Saudi-Arabian Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic Universityn (Imam-yliopisto) tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa. Hanke keskittyy langattoman sensoriverkkolaboratorion rakentamiseen liittyvään konsultointiin, tutkimuksen johtamiseen ja koulutukseen.

Sopimus Imam-yliopiston kanssa solmittiin 19. huhtikuuta. Ensimmäinen vaihe on vuoden mittainen, jonka tuloksia on tarkoitus käyttää pohjana mahdollisesti monivuotiselle yhteistyölle. Jatkosta neuvotellaan erikseen myöhemmin.

Ensimmäisen vuoden tavoitteena on muun muassa tarjota professoritason konsultointia sensoriverkkolaboratorion perustamiseksi, määritellä ohjeita ja prosesseja laboratorion käyttämiselle tutkimuksen osana sekä opastaa laboratorion pystyttämisessä ja käytössä.

Osana projektia Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos arvioi Imam-yliopiston vastaavan laitoksen tutkimuksen tason. Projektissa ovat mukana professorit Jussi Kangasharju ja Sasu Tarkoma.

Helsingin yliopistossa tehtiin päätös koulutusviennin käynnistämisestä vuonna 2010. Vientitoiminnan tavoitteena on vahvistaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja saavuttaa riittävä taloudellinen tulos. Koulutus voidaan toteuttaa Suomessa, ulkomailla tai näiden yhdistelmänä.

www.helsinki.fi/yliopisto

EE

EE