Hyviä uutisia keskiviikolta 6. toukokuuta 2009:

Isot energiatuet Lahteen ja Tornioon

Lahti Energia Oy on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä lähes 15 miljoonan euron tuen kierrätyspolttoaineita käyttävän 160 megawatin kaasutusvoimalaitoksen rakentamiseksi. Toisen merkittävän tukipotin ministeriö myönsi Rajakiiri Oy:lle Tornioon. Röyttän 24 megawatin tuulivoimapuistoa varten myönnettiin 12 miljoonaa euroa energiatukea.

Lahden laitos perustuu kaasunjäähdytyksellä ja -puhdistuksella varustettuun kiertoleijukaasutustekniikkaan. Prosessi tuottaa selvästi nykyisiä jätteen energiahyötykäyttöratkaisuja korkeamman hyötysuhteen. Vastaavaa laitosta ei kaupallisessa mittakaavassa ole aiemmin rakennettu.

Ministeriö perustelee tukipäätöstään erityisesti suomalaisen teknologian kehittämisen kannalta. Konseptilla arvioidaan olevan mahdollisuuksia myös kansainvälisillä markkinoilla, kun etsitään ratkaisuja jätteiden hyötykäytölle.

Laitoksen on laskettu vähentävän hiilidioksidipäästöjä nykyiseen verrattuna 279 000 tonnia vuodessa.

Lahden ja Tornion hankkeille myönnettyjen energiatukien jälkeen tem:llä on käytettävissään vielä 25 miljoonaa euroa tälle vuodelle osoitetusta 87 miljoonan euron määrärahasta energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviin hankkeisiin.