Hyviä uutisia torstailta 14. toukokuuta 2009:

Kasvuvalmennus lisää yritysten kannattavuutta taantumassakin

Forum Virium Helsingin ja Culminatum Innovationin toteuttamasta Kasvuvalmennuksesta on merkittävää hyötyä yrityksille myös taantuman aikana. Sen on todettu lisäävän yritysten liikevaihtoa, kannattavuutta ja henkilöstön määrää.

Tiedot käyvät ilmi Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tekemästä kyselystä valmennukseen osallistuneiden yritysten avainhenkilöille. Lähes puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi Kasvuvalmennuksen vaikuttaneen myönteisesti yrityksensä kannattavuuteen.

Vastaajista 41 prosenttia kertoi liikevaihtonsa kasvaneen ja 35 prosenttia ilmoitti Kasvuvalmennuksen lisänneen yrityksen henkilöstömäärää.

Kasvuvalmennuksesta vastaavan Uudenmaan Digibusiness -osaamiskeskuksen tuottaja Kaisa Sibelius on tyytyväinen arvioinnin tuloksiin. Taantuma- ja lamapuheista huolimatta yritysten arviot tulevasta kehityksestä olivat positiivisia.

 - Kasvuvalmennuksen vuosi 2009 on lähtenyt hyvin käyntiin ja ensimmäiset valmennettavat on jo valittu. Yritykset voivat hakea Kasvuvalmennukseen netin kautta jatkuvasti ja uusia valitaan mukaan kuukausittain aina syyskuulle asti. Käytössä on laaja valmentajapooli, johon eri alojen asiantuntijat ja konsultit pääsevät mukaan lähettämällä tarjouksen netin kautta, Sibelius muistuttaa.

www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus