Hyviä uutisia keskiviikolta 26. tammikuuta 2011:

Konenäköratkaisu seuloo silmänpohjan
muutoksia

wikipedia Diabeettinen retinopatia on verkkokalvon sairaus, joka voi vaurioittaa silmänpohjan hiusverisuonia. Diabeettinen retinopatia on verkkokalvon sairaus, joka voi vaurioittaa silmänpohjan hiusverisuonia.

Lahden Teknillisen yliopiston DI-opiskelija Tomi Kauppi tutkii väitöstyössään potilaiden silmänpohjakuvien diagnosointia automaattisella kuvankäsittelyllä.

Väitöstyössä tutkittiin väritiedon hyödyntämistä diabeteksen aiheuttamien silmänpohjamuutosten automaattista havainnointia. Lisäksi Kauppi esitti menetelmän näköhermon pään automaattiseen paikantamiseen. Tuloksena silmälääkärillä on jatkossa käytettävissä ratkaisu, jonka avulla silmäpohjan muutoksia voidaan analysoida väritiedon perusteella.

Pitkälle edennyt diabetes aiheuttaa usein liitännäissairauksia, joista yleisin on diabeettinen retinopatia. Sairauden vaikutukset näkyvät silmänpohjassa jo varhaisessa vaiheessa, mutta voivat pahimmillaan johtaa näön menetykseen. Terveydenhuollon kustannuksien rajoittamiseksi silmäkomplikaatiot tulisi löytää ajoissa seulonnan avulla.

Toteutetussa menetelmässä mallinnettiin verkkokalvon muutokset väritiedon kuva-alueista, jotka silmälääkärit olivat merkinneet silmänpohjakuviin. Tutkimusta varten kerättiin kuvatietokanta, johon kerättiin asiantuntijatietoa merkitsemällä kuviin alueita, jotka viittasivat retinopatiaan. Merkintää varten toteutettiin kuvatiedon keräämiseen tarkoitettu työkalu. Kokeelliset tulokset osoittivat, että väritieto pystyy ilmaisemaan onko kuvassa muutoksia vai ei.

Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-017-7.

AH