Hyviä uutisia perjantailta 17. kesäkuuta 2011:

Lemminkäinen sopi vaativasta infraurakasta Ruotsissa

Bergeforsen Kraft on Vattenfallin ja Eon:n yhteisyritys, jolle Lemminkäinen urakoi uuden ohijuoksutusväylän. Bergeforsen Kraft on Vattenfallin ja Eon:n yhteisyritys, jolle Lemminkäinen urakoi uuden ohijuoksutusväylän.

Lemminkäinen rakentaa uuden ohijuoksutusväylän Bergeforsen Kraft AB:n voimalaitokselle Timråhon, Ruotsiin. Lemminkäisen urakan arvo on noin 43 miljoonaa euroa. Voimalaitoksen uudella vesiväylällä voidaan tarvittaessa tehokkaasti pienentää voimalaitoksen vesivarastoa ja siten parantaa voimalaitoksen vesialtaan patoturvallisuutta.

Urakkaan sisältyy vaativaa maa- ja pohjarakentamista, betonirakentamista sekä kallio- ja tunnelirakentamista. Kohteeseen louhitaan 60 metrin mittainen tunneli, tehdään 450 000 kiintokuutiometrin avoleikkaukset, 250 000 kiintokuutiota avolouhintaa sekä 15 000 kuutiometriä massiivisia teräsbetonivaluja.

Uusi vesiväylä sijoittuu keskelle rakennettua ympäristöä; vilkasliikenteisen Ådalsbanan ali rakennetaan tunneli ja työmaa-alueen läpi kulkeva kantatie 331 linjataan uudestaan. Työt valmistuvat vuoden 2014 alussa.

Bergeforsen Kraft AB:n omistavat voimayhtiöt Vattenfall AB ja Eon Vattenkraft Sverige AB. Vuonna 1955 rakennetun voimalaitoksen keskimääräinen sähkön vuosituotanto on 735 gigawattituntia. Laitoksen jakeluverkko kattaa Hälsinglandin maakunnan Keski-Ruotsissa.

Lemminkäinen on toiminut Ruotsin infrarakentamisen markkinoilla 1990-luvun puolivälistä lähtien. Ramselessa Lemminkäisellä on parhaillaan käynnissä niin ikään patoturvallisuuteen liittyvä kahden Eon Vattenkraft Sverige AB:n padon stabiliteetin parannustyö.

www.lemminkainen.fi

KK