Hyviä uutisia torstailta 3. joulukuuta 2009:

Makukoulu kannustaa lapsia syömään monipuolisemmin

Suomalaisiin päiväkoteihin ja kouluhin aletaan levittää uutta ruoka- ja ravitsemuskasvatusmenetelmää. Alunperin Ranskasta kotisin olevan Sapere-menetelmän avulla lapsia halutaan aktivoida tutustumaan ruokaan monipuoisesti omien aistihavaintojen kautta.

Menetelmä otetaan käyttöön lähes 30:ssä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa seitsemässä Keski-Suomen kunnassa ja Turun kaupungissa. Useassa kunnassa mukana on koko päivähoito, jolloin toiminnan piiriin tulee tuhansia lapsia ja perheitä.

Kouluihin menetelmä viedään Makukoulu-nimikkeen alla. Sen soveltamista eri luokka-asteille kokeillaan kaikkiaan seitsemässä koulussa kolmen eri kunnan alueella.

Sapere-menetelmä keskittyy lasten kokemuksiin, joita he saavat tutkimalla ruokamaailmaa ja sen ilmiöitä. Tarkoitus on, että lapsi rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tutkii, kokeilee, haistelee ja maistelee erilaisia ruoka-aineita. Omien kokemusten ja aistihavaintojen kautta lapselle kehittyy aikaa myöten myönteinen ja luonnollinen suhde ruokaan ja syömiseen.

Menetelmän vaikutuksia tutkittaessa  on havaittu, että aistiharjoitteita tehneet lapset tunnistivat tuoksuja ja makuja aikaisempaa paremmin sekä kykenivät kuvailemaan kokemuksiaan monipuolisemmin sanallisesti.

Myös uusiin ruokiin kohdistuvien ennakkoluulojen on todettu vähentyvän, kun lapsilla on mahdollisuus tutustua eri ruoka-aineisiin omia aistejaan käyttäen. Lisäksi Sapere-menetelmän käytön on havaittu lisäävän lasten halua suosia monipuolisempaa ruokavaliota.

Lisätietoa Sapere-menetelmästä Ruokatiedon sivuilla