Hyviä uutisia tiistailta 1. joulukuuta 2009:

Metso, Fortum, UPM ja VTT kehittävät yhdessä kotimaisesta bioöljystä puhdasta energiaa

Metso, UPM ja VTT ovat kehittäneet biomassapohjaisen bioöljyn valmistusta  vaihtoehdoksi fossiilisille polttoaineille. Tämän vuoden kesäkuusta lähtien on Metson Tampereen koelaitoksella tuotettu korkealaatuista kotimaista  bioöljyä sahanpurusta ja metsähakkeesta. Fortum liittyy nyt mukaankehityshankkeeseen.

Bioöljyn valmistamiseksi on kehitetty prosessi, jossa kiinteä biomassa voidaan perinteisen leijukattilan yhteyteen sijoitetun reaktorin avulla ensin muuttaa kaasumaiseksi ja sen jälkeen tiivistää nestemäiseen olomuotoon. Viisi kuukautta jatkuneen koetuotannon aikana bioöljyn valmistusmenetelmiä ja prosessin hyötysuhdetta on parannettu hyödyntämällä koelaitoksen 2 MW:n laitteistoa. Tähän mennessä bioöljyä on tuotettu jo yli 20 tonnia. Kotimainen bioöljy on vaihtoehto ilmakehää kuormittavalle raskaalle ja kevyelle polttoöljylle.

Suomalaisosaajat ovat sitoutuneet kehittämään bioöljyn tuotantoa uusiutuvista raaka-aineista. Yhtiöt näkevät, että bioöljyntuotannon yhdistäminen bioenergiaa hyödyntäviin voimalaitoksiin tarjoaa niille jatkossa myös uutta liiketoimintaa sekä merkittäviä kustannus- ja tehokkuushyötyjä. Yhtiöt ovat sopineet jatkavansa bioöljyn koetuotantoa vuoden 2010 puolelle.

Fortum tuo nyt kehitysprojektiin tärkeän energiapalveluiden tuottajan ja lopputuotteen käyttäjänäkökulman. Metso vastaa leijukattilaan integroitavan pyrolyysireaktorin teknologiakehityksestä. UPM tuo projektiin biomassaraaka-aineosaamista.

Bioöljyn tuotantoprosessi perustuu VTT:n aiempaan tuotekehitykseen ja patentteihin. Koetuotannossa VTT:n painopiste on bioöljyn laadun hallinta ja sen parantaminen. Pidemmällä tähtäimellä kehitetään myös bioöljyn jalostusta esimerkiksi tavanomaisen öljynjalostamon syötteeksi. Hankkeita tukevat mm. Tekes ja EU.

tiedote