Hyviä uutisia keskiviikolta 16. toukokuuta 2012:

Neste Oil jalostaa kalarasvasta uusiutuvaa polttoainetta

Neste Oil tuottaa rikitöntä, hapetonta ja typetöntä NExBTL–dieseliä Singaporen jalostamollaan. Neste Oil tuottaa rikitöntä, hapetonta ja typetöntä NExBTL–dieseliä Singaporen jalostamollaan.

Neste Oil on aloittanut Singaporen jalostamollaan uusiutuvan dieselin tuotannon kalanjalostuksen rasvajätteestä. Raaka-aineena käytettävä rasva on eroteltu Kaakkois-Aasiassa viljellyn kalan perkausjätteistä, kun ruuaksi kelpaavat osat on otettu talteen kalankäsittelylaitoksella.

NExBTL-teknologian vahvuus on, että hyvin erilaisistakin bioraaka-aineista, kuten kasviöljystä tai eläinrasvajätteistä voidaan valmistaa vetykäsittelyn avulla uusiutuvaa dieseliä.

— Tämän vuoden tavoitteemme on kasvattaa sivu- ja jätevirroista koostuvien raaka-aineiden määrää polttoaineiden jalostuksessa useilla sadoilla tuhansilla tonneilla vuodesta 2011, Neste Oilin Öljy ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus sanoo.

Neste Oilin käyttämä kalanjalostuksen rasvajäte vastaa EU:n uusiutuvan energian direktiivin vastuullisuusvaatimuksia ja on jäljitettävissä aina kalankasvattamolle asti. Kalarasvajäte-erästä valmistetulla dieselillä saavutetaan arvioiden mukaan noin 84 % fossiilista dieseliä pienemmät kasvihuonepäästöt koko polttoaineen elinkaaren ajalta laskettuna. Lisäksi pakokaasu– ja pienhiukkaspäästöt vähenevät huomattavasti.

Neste Oil on liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä.

www.nesteoil.com

DK