Hyviä uutisia keskiviikolta 22. huhtikuuta 2009:

NIB (Nordic Investment Bank) rahoittaa vesivoimaloiden parannustöitä Suomessa

Nordic Investment Bank (NIB) on myöntänyt uuden, yhteensä 25 miljoonan euron lainan suomalaiselle Kemijoki Oy:lle. Kemijoki Oy:n vesivoimaprojekti mahdollistaa uusien, uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien energiantuotantotapojen kehittämisen Suomessa.

Kemijoki Oy käyttää rahoituksen uusien turbiinien asentamiseen kolmeen 50- ja 60-luvuilla rakennettuun Pohjois-Suomen sijaitsevaan vesivoimalaan. Voimalat ovat Pirttikoski I-II, Vanttauskoski I-II ja Ossauskoski I-III. Uusi teknologia lisää voimaloiden suorituskykyä 25 prosentilla, mikä merkitsee 100 gigavattitunnin (GWh) lisäystä voimaloiden vuotuiseen uusiutuvan ja päästövapaan energian tuotantoon. Tämä lisäys saavutetaan siis ilman uusien patojen rakentamista, mikä on usein ollut syynä vesivoimaan liittyviin kielteisiin ympäristövaikutuksiin.

Jo olemassa olevien vesivoimaloiden tuotantotehon parantaminen auttaa vähentämään sähköntuotannon riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tästä seuraa kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen. Samalla vähennetään merkittävästi haitallisten öljyvuotojen riskiä, sillä voimaloiden uusien turbiinien navat ovat kokonaan öljyttömät.   

Kemijoen vesivoimaloiden korkeampi sähköntuotantotaso nostaa samalla Suomen valmiutta energiantarpeen tasapainottamiseen eri vuodenaikoina. Mahdollisuus varastoida vettä tekoaltaisiin sekä säädellä turbiinien tehoa vastaamaan todellista sähköntarvetta tekee vesivoimasta parhaiten soveltuvan tasapainottavan tavan tuottaa sähköä valtakunnalliseen sähköverkkoon. Tällainen tasapainotuskapasiteetti on välttämätön, jotta Suomi voisi entisestään laajentaa uusiutuvien energialähteiden, kuten esimerkiksi säästä riippuvaisen tuulivoiman, käyttöä. 

Tämä hanke tukee Suomen monipuolista energiapolitiikka ja on linjassa Suomen allekirjoittamien kansainvälisten ympäristösopimusten kanssa.