Hyviä uutisia keskiviikolta 17. kesäkuuta 2009:

Opetusministeriöltä laatukriteerit peruskouluille

Opetusministeri Henna Virkkunen toivoo erityisesti opetusryhmiä ja opintojen ohjausta koskevien laatukriteerien vielä jalostuvan. Opetusministeri Henna Virkkunen toivoo erityisesti opetusryhmiä ja opintojen ohjausta koskevien laatukriteerien vielä jalostuvan.

Opetusministeriö on laatinut ensimmäistä kertaa perusopetukseen laatukriteerit. Kriteerit on tarkoitettu ensisijaisesti kuntapäättäjien päätöksenteon tueksi ja ne toimivat työkaluna opetuksen laadun kehittämisessä.

Laatukriteerit kohdistuvat kymmeneen arviointialueeseen, joista kullakin on oma laatukriteeristönsä. Ne edellyttävät esimerkiksi suunnitelmallista opetushenkilöstön kehittämistä ja asianmukaisia opetusmateriaaleja ja oppivälineitä. Huomiota on kiinnitetty myös kodin ja koulun väliseen viestintään, jossa tullaan hyödyntämään enemmän nykyteknologiaa.

Laatukriteerit tullaan lähettämään lausuntokierrokselle ennen niiden toimeenpanoa. Opetusministeri Henna Virkkunen toivookin, että lausuntokierroksella pohditaan tarkempia ja täsmällisempiä kriteereitä liittyen opetusryhmiin ja opintojen ohjaukseen peruskouluissa.

Laatukriteerien avulla halutaan yhtenäistää perusopetuksen käytänteitä kunnissa. Kriteereillä ei kuitenkaan ole lainsäädäntöohjauksen asemaa, vaan ne ovat luonteeltaan suosituksia. Opetusministeri Virkkunen lupaakin, että valtio tulee tukemaan kriteerien käyttöönottoa.

Tiedote: www.minedu.fi