Hyviä uutisia perjantailta 26. maaliskuuta 2010:

Opiskelijaryhmälle palkinto energiatehokkuuden edistämisestä

Aalto-yliopiston opiskelijaryhmä on saanut tunnustuspalkinnon energiatehokkuuden edistämisestä asuntomarkkinoilla. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa nollaenergiatalon Solar Decathlon Europe 2010 -kilpailuun, jonka finaali kisataan tänä vuonna Madridissa. Suomen Messusäätiö on myöntänyt opiskelijaryhmälle 5000 euron stipendin.

Kaikki rakentaminen on tiimityötä, mutta etenkin energiatehokkuuden parantaminen edellyttää erilaiset reviirirajat ylittävää yhteistyötä. Tässäkin mielessä nimenomaan ryhmän palkitseminen oli perusteltua, kertoo Juha Salmi Suomen Asuntotietokeskuksesta.

Palkintovalinnasta vastasi Suomen Messujen kokoama asiantuntijaraati, johon kuuluvat Salmen lisäksi Helena Säteri ympäristöministeriöstä, Reijo Kangas Tekesistä ja Jarek Kurnitski Sitrasta. Energiatunnustuksen valinnassa kiinnitettiin huomiota uutuusarvoon, innovatiivisuuteen, rohkeuteen ja ennakkoluulottomuuteen. Palkinto on osa Sitran ja ympäristöministeriön Tee Parannus-viestintäohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää käyttäjälähtöistä ja energiatehokasta korjausrakentamista.

Puusta rakennettu Luukku-talo saa energian auringosta. Niin kutsutun nollaenergiatalon vuotuinen energiantuotto vastaa vuotuista energiankulutusta. Täysin opiskelijavoimin suunniteltuun Luukku-taloon kehitettiin innovatiivisia ratkaisuja energiatehokkaaseen puurakentamiseen.

Lisätietoa:

TEKES