Hyviä uutisia torstailta 19. huhtikuuta 2012:

Outotec myy pelletointiteknologiaa Iraniin

Pelletointilaitostilauksen arvoa ei julkisteta, mutta Outotecin mukaan vastaavien toimitusten arvo on yleensä noin 80—85 miljoonaa euroa. Pelletointilaitostilauksen arvoa ei julkisteta, mutta Outotecin mukaan vastaavien toimitusten arvo on yleensä noin 80—85 miljoonaa euroa.
Iranilainen yhtiö Gol-E-Gohar Mining & Industrial Co. on valinnut Outotecin rautamalmin pelletointilaitoksen suunnittelijaksi ja teknologiatoimittajaksi. Laitos kohoaa Iraniin Kermanin maakuntaan.

— Outotec valittiin, sillä sen teknologian avulla voidaan prosessoida monenlaista rautamalmia, myös Gol-E-Goharin esiintymän magnetiittimalmia, Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen sanoo.

Tilauksen arvoa ei julkisteta, mutta Outotecin mukaan vastaavien toimitusten arvo on yleensä noin 80—85 miljoonaa euroa. Outotec kertoo, että tilauksesta noin 25 miljoonaa euroa kirjataan yhtiön vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen tilauskertymään.

Ennen sopimuksen tekoa Outotec on hakenut ja saanut tarvittavat vientiluvat ulkomaankauppaa valvovilta viranomaisilta, mikä varmistaa, ettei toimitus ole Irania koskevan kansainvälisen kauppasaarron vastainen. Varautuakseen mahdollisiin tuleviin sääntömuutoksiin, Outotec kirjaa loput tilauksesta tilauskantaansa asteittain vuosina 2012 - 2015.

Valmistuessaan Iranin pelletointilaitos tuottaa vuosittain noin viisi miljoonaa tonnia rautamalmipellettejä.

outotec.com

SK