Hyviä uutisia maanantailta 18. toukokuuta 2009:

Stora Enso ja Arauco laajentavat Uruguayssa

Stora Enso ja chileläinen Arauco ostavat espanjalaisen selluntuottajan Grupo Encen liiketoimintojen enemmistön Uruguayssa. Kauppaan sisältyvät muun muassa 130 000 hehtaarin maa-alueet. Kaupan arvo on 253 miljoonaa euroa.

Stora Enson ja Araucon tarkoitus on yhdistää olemassa olevat omistuksensa Uruguayssa kaupan kohteena oleviin toimintoihin. Yhtiöt suunnittelevat yhteistä sellutehdasta Uruguayhin, ja niiden tavoitteena on johtavan aseman saavuttaminen edullisen sellun tuottajana.

- Tämä on tärkeä askel Stora Ensolle, sillä puuviljelmistä kustannustehokkaasti saatava sellu on strategiamme kulmakivi, Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen sanoo.

Kaupan toteuduttua Stora Ensolla ja Araucolla on käytössä yhteensä noin 250 000 hehtaaria maa-alueita, joista lähes puolet on viljeltyä lehti- ja havupuuta. Kaupan seurauksena Stora Ensosta
ja Araucosta tulee yhdessä Uruguayn suurin yksityinen maanomistaja ja yksi suurimmista puuviljelmien omistajista.

Grupo Encen puuviljelmillä on FSC-sertifiointi (Forest Stewardship Council). Stora Enso ja Arauco ovat sitoutuneet puuviljelmien vastuulliseen hoitamiseen ja pyrkivät saamaan uuden yhteisyrityksen toiminnoille niin ikään FSC-sertifioinnin.

Kauppa sisältää myös rakentamattomat tehdasalueet Punta Pereirassa ja M'Bopicuassa, satama- ja proomuterminaalin, puuvaraston ja haketustehtaan sekä taimitarhan. Grupo Encen ainoiksi toiminnoiksi Uruguayssa jäävät sen Atlantin alueen metsät ja niiden yhteydessä oleva laivausterminaali ja saha sekä Montevideossa sijaitsevat haketustehdas ja puuvarasto.

Kauppa Grupo Encen kanssa on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2009 loppuun mennessä. Investointipäätös sellutehtaan rakentamiseksi odottaa Karvisen mukaan vielä kannattavuustutkimuksia, sopivaa markkinatilannetta sekä molempien yhtiöiden ja Uruguayn viranomaisten virallista hyväksyntää.

www.storaenso.com