Hyviä uutisia torstailta 14. huhtikuuta 2011:

Suomalainen musiikki käy kaupaksi maailmalla

Tuomas Holopaisen Nightwish on ollut yksi Suomen musiikkiviennin vahvoista nimistä viime vuosina. Tuomas Holopaisen Nightwish on ollut yksi Suomen musiikkiviennin vahvoista nimistä viime vuosina.

Suomen musiikkiviennin kokonaismarkkina-arvo kasvoi vuodesta 2008 vuoteen 2009 peräti 38 prosenttia. Media Clever Oy:n tutkimuksen mukaan suomalaista musiikkia vietiin maailmalle vuonna 2009 yli 32 miljoonan euron arvosta.

Vientituloa kertyy eniten Pohjoismaista, saksankielisestä Euroopasta, Ranskasta ja Benelux-maista sekä Iso-Britanniasta ja Irlannista. Mahdollisia uusia markkinoita suomalaiset musiikkialan ammattilaiset näkevät esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa, Japanissa ja Venäjällä.

Tilastokeskuksen mukaan kulttuurialojen tuottama arvonlisäys Suomen kansantaloudessa on suurempi kuin esimerkiksi matkailun, alkutuotannon toimialojen, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä massan ja paperin valmistuksen. Suomen teollinen rakenne on läpikäymässä muodonmuutosta, jossa teollisesta tuotannosta ollaan siirtymässä lisäarvon tuottamiseen korkeamman jalostusasteen tehtävissä.

— Tilastot indikoivat erittäin selkeää sektorin merkityksen ja viennin kasvua. Suomen kansantalouden kirjanpitojärjestelmä ei kuitenkaan ole pysynyt tässä muutoksessa täysin mukana, mistä johtuen meillä on puutteelliset mittarit ja metodit myös viennin arvon määrittelyyn, Music Export Finlandin toiminnanjohtaja Paulina Ahokas toteaa.

Musiikkiviennin markkina-arvon sekä koko sektorin voimakkaasta kasvusta huolimatta suomalaisen musiikin kotimaista ja kansainvälistä vientipotentiaalia ei Ahokkaan mielestä ole vielä hyödynnetty tarpeeksi.

— Suomalaiset panostukset musiikkikoulutukseen sekä luovan alan osaajiin ovat poikkeuksellisia maailmassa. Lähtökohdat ovat siis kunnossa, mutta tätä pääomaa ei vielä pystytä tuotteistamaan, kaupallistamaan tai siihen liittyvää liiketoimintaa viemään riittävän tehokkaasti.

www.musex.fi

KK