Hyviä uutisia maanantailta 14. joulukuuta 2009:

Suomalaiselle tutkimusmenetelmälle myyntilupa Yhdysvalloissa

Navigoidussa aivostimulaatiossa (NBS)potilaalle annetaan sarja lyhyitä magneettipulsseja, joiden avulla voidaan mitata elimistön ja lihaksien reaktioita aivoissa. Navigoidussa aivostimulaatiossa (NBS)potilaalle annetaan sarja lyhyitä magneettipulsseja, joiden avulla voidaan mitata elimistön ja lihaksien reaktioita aivoissa.

Suomalainen lääketieteen teknologiayritys on saanut myyntiluvan kehittämälleen NBS-menetelmälle (Navigated Brain Stimulation) Yhdysvalloissa. Nexstim Oy kehittää ja kaupallistaa aivojen diagnosointi- ja terapiatekniikkaa.

Nextimin kehittämä NBS-aivotutkimusmenetelmä perustuu magneettipulssien seurantaan. Aivokuoreen lähetätään kevyitä magneettipulsseja, joilla mitataan lihaksien, aivojen ja muun elimistön reaktioita. Reaktioiden perusteella voidaan määritellä mikäli hermosignaalit etenevät normaalisti elimistön muille alueille. MediUutisten mukaan Nexstim on toistaiseksi ainoa yritys maailmassa, joka tähän on pystynyt.

NBS- menetelmää voidaan hyödyntää keskushermostoon vaikuttavien sairauksien tutkimisessa sekä lääkeaineiden ja terapiavaikutuksien testaamisessa. Nexstimin mukaan tulevaisuudessa menetelmää voidaan hyödyntää eri osa-alueilla, kuten halvauksen jälkeisessä kuntoutuksessa, syvän masennuksen tai tinnityksen hoitokeinona.

Nexstim on toimittanut yli 40 menetelmää Japaniin, Taiwaniin, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Käytännön sovellutusten lisääntyessä markkinakasvun odotetaan nousevan tulevaisuudessa voimakkaasti.

Lisätietoa:

Nexstim