Hyviä uutisia maanantailta 21. toukokuuta 2012:

Suomalaistutkijat tunnistivat rintasyövän leviämistä estäviä yhdisteitä

Rintasyöpää seulotaan mammografian avulla. Rintasyöpää seulotaan mammografian avulla.

VTT:n tutkijat ovat yhdessä Turun yliopiston, yhdysvaltalaisen Indiana Universityn sekä turkulaisten Biotie Therapies- ja Pharmatest-yritysten kanssa löytäneet uutta tietoa rintasyövän etäpesäkkeiden muodostumisesta. Hiirillä tehdyt kokeet osoittivat, että hepariinin kaltaisilla yhdisteillä voidaan mahdollisesti estää rintasyövän leviäminen luustoon. Tutkimus julkaistiin Molecular Cancer Research -lehden verkkojulkaisussa huhtikuussa.

VTT:n tutkijat löysivät rintasyöpäsoluilla tehdyn seulonnan avulla heparaanisulfaattia muokkaavan HS6ST2-entsyymin, joka säätelee luustoetäpesäkkeiden muodostumiselle tärkeää syöpäsolujen ja luuston välistä vuorovaikutusta. Myös hepariini, jota käytetään veren hyytymistä estävänä lääkkeenä, vaikutti tälle vuorovaikutukselle tärkeän mekanismin säätelyyn.

Saatujen tulosten mukaan hepariinin kaltaiset yhdisteet vähentävät rintasyöpäsolujen kasvua luussa ja siitä aiheutuvaa luun hajoamista. Toinen hepariinin kaltaisista yhdisteistä on Biotie Therapiesin kehittämä. Sen verta ohentava vaikutus on merkittävästi hepariinia pienempi, joten se soveltuu paremmin lääkekehityskohteeksi rintasyöpäterapiaa varten.

Rintasyövän kuolleisuus johtuu suurelta osin luustoon levinneistä etäpesäkkeistä. Parantavaa hoitoa ei ole vielä pystytty kehittämään.

www.vtt.fi

ML