Hyviä uutisia maanantailta 28. joulukuuta 2009:

Suomalaisyhtiöt ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti

Suomalaisyritykset ovat hyvin perillä ilmastonmuutoksesta, konsulttiyhtiö PricewaterhouseCoopersin tuore kysely osoittaa. Suurin osa yrityksistä on parantanut energia- ja materiaalitehokkuutta. Hiili- ja vesijalanjälkeä tarkastellaan myös jo puolessa yrityksistä.

Tutkimus selvitti, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yritysten liiketoimintaan. Siihen vastasi 62 suuren suomalaisyrityksen johtajaa. Vain alle viidennes vastaajista ei ollut arvioinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia tai tehnyt mitään sen torjumiseksi.

Vastanneista yrityksistä 89 prosenttia oli kohentanut energiatehokkuutta. Materiaalitehokkuutta sanoi parantaneensa 71 prosenttia yrityksistä. Luvut ovat kansainvälisesti erittäin korkeita. Hiilijalanjälkeä oli tarkasteltu puolessa yrityksistä ja vesijalanjälkeä noin neljänneksessä.

Yllättävältä saattaa kuulostaa, että melkein puolet kyselyyn vastanneista on havainnut ilmastonmuutoksen vaikuttavan yrityksen arvoon tai tuotteiden menekkiin positiivisesti. Ilmastonmuutos on siis liiketoiminnan mahdollisuus enemmän kuin riski. Mahdollisuudet liittyivät markkinoiden, teknologian ja lainsäädännön kehitykseen, jotka tukevat uutta liiketoimintaa.

PwC:n mukaan lähes kaikki suomalaiset yritykset huomioivat eettiset näkökulmat valitessaan alihankkijoita ja kumppaneita.

www.pwc.com