Hyviä uutisia keskiviikolta 21. huhtikuuta 2010:

Suomeen perustetiin kestävää kehitystä edistävä Green Building Council

FIGBC:n perustajajäseniin kuuluvat muun muassa Lemminkäinen, Citycon, Asuntosäätiö, Pöyry ja Skanska. FIGBC:n perustajajäseniin kuuluvat muun muassa Lemminkäinen, Citycon, Asuntosäätiö, Pöyry ja Skanska.
Suomeen on perustettu kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä kiinteistö- ja rakentamislalla edistävä Green Building Council Finland (FIGBC). Uuden yhdistyksen on tarkoitus kytkeä Suomi osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, koota yhteen kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yhdistyksen toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen.

Yhdistys uskoo energia- ja ympäristötehokkuuden huomioimisen voivan tuottaa merkittäviä hyötyjä suomalaisille rakennetun ympäristön omistajille, rakentajille, käyttäjille ja suunnittelijoille. FIGBC:n tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja
rakentamisalan toimintaa. Yhdistys listaa päätehtävikseen muun muassa rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, puolueettoman tiedon tuottamisen sekä innovatiivisten ratkaisujen ja osaamisen välittämisen.

Yhdistyksellä on 29 perustajajäsentä ja sitä johtaa kuusihenkinen hallitus. Lisäksi 30 muuta organisaatiota on ilmoittanut liittyvänsä FIGBC:n jäseneksi.

Kansalliset Green Building Councilit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, jotka kuuluvat vuonna 2008 perustettuun maailmanlaajuiseen Green Building Council -verkostoon. Suomen FIGBC:n perustamisesta kertova Expression of Interest käsitellään World Green Building Councilissa toukokuussa.

www.figbc.fi

EH