Hyviä uutisia maanantailta 7. joulukuuta 2009:

Suomelle puhtaat paperit Kioton sopimuksen ensimmäisestä vuodesta

Suomi ja koko EU ovat hyvin Kioto-uralla. Tilanne on siis päinvastainen kuin mitä julkisuudessa on usein puhuttu, ympäristöministeri Paula Lehtomäki sanoo. Suomi ja koko EU ovat hyvin Kioto-uralla. Tilanne on siis päinvastainen kuin mitä julkisuudessa on usein puhuttu, ympäristöministeri Paula Lehtomäki sanoo.

Suomi on ympäristöministeri Paula Lehtomäen mukaan aloittanut hyvin Kioton velvoitteiden täyttämisen. Tilastokeskuksen julkaisemasta kansallisesta inventaarioraportista vuodelta 2008 käy ilmi, että Suomen kasvihuonekaasujen päästöt Kioton pöytäkirjan mukaan olivat vuonna 2008 noin 1,2 prosenttia alle Kioton velvoitteen. Vuosi 2008 oli Kioton kauden ensimmäinen vuosi.

- Ilmastopolitiikan kustannuksetkaan eivät ole nousemassa Kioton kaudella siihen mittaluokkaan, johon ne aikanaan hurjimmissa arvioissa arvioitiin, ministeri Lehtomäki sanoo.

Kasvihuonekaasupäästöt ovat pudonneet edellisvuodesta noin 10 prosenttia. Tähän ovat vaikuttaneet energiakulutuksen putoaminen laman seurauksena, mutta Lehtomäen mukaan myös johdonmukainen ilmastopolitiikka. Hyvin tehokas väline on ollut EU:n päästökauppajärjestelmän todellisen toimeenpanon alkaminen vuonna 2008.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki pitää hyvänä tilannetta, jossa Suomi ja koko Euroopan unioni ovat niin sanotulla Kioto-uralla nyt, kun neuvottelut Kioton pöytäkirjan jälkeisestä ajasta ovat käynnissä toden teolla. Euroopan unionin 15 niin sanotun vanhan jäsenmaan yhteiset kokonaispäästöt olivat vuonna 2007 noin 5 prosenttia alle vuoden 1990 tason.

tiedote