Hyviä uutisia maanantailta 25. lokakuuta 2010:

Suomen kaivosteollisuus kasvaa ennätysvauhtia

Talvivaara Talvivaara on yksi Suomen nousevan kaivosteollisuuden uusista keulakuvista. Talvivaara on yksi Suomen nousevan kaivosteollisuuden uusista keulakuvista.

Suomen kaivosteollisuuden volyymi lähes kaksinkertaistuu viime vuodesta. Alan myynnin bruttoarvo vuonna 2009 oli 481 miljoonaa euroa. Tänä vuonna liikevaihdon arvioidaan kasvavan 808 miljoonaan euroon. Arvio esitetään työ- ja elinkeinoministeriön kaivosalan toimialaraportissa.

Lähivuosina liikevaihto kasvaa raportin mukaan edelleen toimintansa aloittaneiden kaivosten saavutettua täyden kapasiteetin sekä rakenteilla ja suunnitteilla olevien kaivosten avaamisten myötä.

Kehittyvien maiden kulutuksen kasvu lisää raaka-aineiden kysyntää. Uusien kaivosten avaaminen on välttämätöntä raaka-aineiden kysynnän kasvun tyydyttämiseksi. Suomen geologialtaan rikas maaperä ja monet vahvuudet tarjoavat hyvän potentiaalin kaivannaisalan kasvulle ja kehittymiselle. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa kaivostoiminta on nousemassa talouden kehityksen veturiksi, toimialaraportissa todetaan.

Toimialaraportin mukaan jo käynnissä olevien vuosille 2010-2012 ajoittuvien kaivosinvestointien arvo on yhteensä yli 960 miljoonaa euroa. Lisäksi valmisteilla olevissa projekteissa, joista päätöksiä odotetaan lähitulevaisuudessa, investoinnit ovat arviolta noin 700 miljoonaa euroa. Myös etsintätoiminta on vilkastunut. Voimassa olevien valtausvarausten yhteenlaskettu pinta-ala yli nelinkertaistui syyskuusta 2009 syyskuuhun 2010.

www.toimialaraportit.fi

www.tem.fi

KK