Hyviä uutisia torstailta 3. toukokuuta 2012:

Suomen lehdistönvapaus maailman kärkiluokkaa

Suomen lehdistö kuuluu maailman vapaimpiin. Tämä kävi ilmi yhdysvaltalaisen Freedom housen vuosittaisesta raportista. Suomi jakoi vuotta 2011 koskevan selvityksen kärkisijan Norjan ja Ruotsin kanssa. Muut kärkikymmenikön maat olivat Belgia, Tanska, Luxemburg, Alankomaat, Sveitsi, Andorra, Islanti ja Liechtenstein.

Kansainvälisen median vapaus ei viime vuonna kokonaisuutena vähentynyt ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen. Huomattavia parannuksia nähtiin erityisesti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Merkittävimmin lehdistönvapaus lisääntyi Egyptissä, Libyassa ja Tunisiassa.

Vapaan median osuus maailmassa on myönteisistä esimerkeistä huolimatta matalimmalla tasolla vuosikymmeneen. Tämä johtuu muutamien aiemmin vapaan median yhteiskuntiin lukeutuneiden maiden siirtymisestä vain osittain vapaiden joukkoon. Tällaisia maita ovat muun muassa Chile ja Unkari. Lehdistö on myös edelleen vahvan ohjauksen alaista Kiinassa, Venäjällä, Iranissa ja Venezuelassa.

Raportin mukaan lehdistön vapaus on vähäisintä Uzbekistanissa, Turkmenistanissa ja Pohjois-Koreassa. Lehdistön lasketaan voivan toimia vapaasti noin kolmasosassa maailman maista.

www.freedomhouse.org

ML